Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Owady w służbie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.OWA.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Owady w służbie człowieka
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych gatunków owadów wykorzystywanych przez człowieka. Przedstawienie roli owadów w ochronie roślin, w zapylaniu kwiatów. Owady jako źródło pokarmu (dla człowieka i zwierząt) oraz innych pożytecznych substancji (miody, barwniki). Wykorzystanie owadów w medycynie, dekompozycji materii zwierzęcej (datowanie czasu śmierci – entomologia sądowa). Owady jako bioindykatory stanu środowiska. Hodowla owadów tropikalnych. Ochrona owadów w Polsce.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Owady pożyteczne (pasożyty i drapieżcy) wykorzystywane w walce biologicznej, metody ich ochrony

Owady zapylające kwiaty (pszczoły, trzmiele, pszczoły samotnice i inne) – przegląd ważniejszych gatunków

Wykorzystanie owadów w medycynie. Toksyczne oddziaływanie owadów na człowieka (jady, reakcje alergiczne).

Wykorzystanie owadów w sądownictwie – datowanie czasu śmierci

Owady i inne zwierzęta jako bioindykatory stanu środowiska

Owady jako źródło pokarmu i innych użytecznych substancji (barwniki, jedwab, miód, pyłek, propolis, pierzga, wosk)

Hodowla owadów tropikalnych. Ochrona owadów w Polsce

Oznaczanie efektywności owadów drapieżnych

Owady pożyteczne i użyteczne występujące w otoczeniu człowieka (wycieczka do Muzeum Zoologicznego UJ).

Wykorzystanie owadów w leczeniu ran (wycieczka do Jagiellońskiego Centrum Innowacji)

Metody hodowli owadów tropikalnych, oznaczanie owadów (wycieczka do Insektarium )

Literatura:

1. Kawecki Z., 1988. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa

2. Boczek J., 1990. Owady i ludzie. PWN, Warszawa

3. Piotrowski F., 1990. Zarys entomologii parazytologicznej. PWN, Warszawa

4. Kozłowski W.M. 2008. Owady Polski. Tom I. Wyd. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

5. Kozłowski W.M. 2009. Owady Polski. Chrząszcze. Tom II. Wyd. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

6. Piotrowski F. 1999. Stawonogi. Sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka i zwierząt. Wyd. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol Opis efektów kształcenia

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia organizmów pożytecznych związanych z człowiekiem i metod ich ochrony

Opisuje rolę owadów w środowisku przyrodniczym, ochrona gatunkowa w Polsce

Planuje sposoby wykorzystania owadów dla celów medycznych i spożywczych

Wykazuje znajomość roli owadów jako bioindykatorów stanu środowiska i ich znaczenia w dekompozycji materii organicznej

Analizuje wpływ działalności rolniczej na środowisko i organizmy żyjące w sąsiedztwie człowieka

Planuje działania w kierunku zachowania odpowiednich powiązań miedzy organizmami, zwiększenia bioróżnorodności w otoczeniu człowieka

Umiejętności

Identyfikuje i oznacza owady pożyteczne

Klasyfikuje owady wykorzystywane w medycynie i jako bioindykatory stanu środowiska

Rozpoznaje owady będące źródłem pokarmu i innych pożytecznych substancji

Przedstawia sukcesję stawonogów w zwłokach

Planuje wybór właściwych metod i sposobów ochrony organizmów pożytecznych

Przygotowuje prace pisemne i prezentacje na temat pożytecznych owadów w oparciu o informacje pochodzące z wielu źródeł

Korzysta z narzędzi internetowych z zakresu roli i występowania owadów w środowisku człowieka

Kompetencje społeczne

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje dotyczące możliwości wykorzystania owadów pożytecznych i użytecznych

Jest świadomy konieczności ochrony owadów pożytecznych związanych z człowiekiem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia gatunków owadów pożytecznych i użytecznych , nie zna ich biologii i znaczenia

Nie zna metod oznaczania i klasyfikowania owadów pożytecznych i użytecznych

Nie jest świadomy korzyści związanych z występowaniem owadów pożytecznych i użytecznych

Na ocenę 3

Wymienia gatunki owadów pożytecznych i użytecznych, zna ich biologię i znaczenie, ale nie analizuje zależności między nimi a człowiekiem.

Zna metody oznaczania i klasyfikowania owadów pożytecznych i użytecznych (posługuje się kluczami)

Jest świadomy korzyści związanych z występowaniem owadów pożytecznych i użytecznych, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Wymienia gatunki owadów pożytecznych i użytecznych, zna ich biologię i znaczenie analizuje zależności między nimi a człowiekiem.

Stosuje metody oznaczania i klasyfikowania owadów pożytecznych i użytecznych, planuje wybór właściwych metod ich ochrony

Jest świadomy korzyści związanych z występowaniem owadów pożytecznych i użytecznych

i częściowo uwzględnia w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia gatunki owadów pożytecznych i użytecznych, zna ich biologię i znaczenie dla człowieka, analizuje zależności między nimi a człowiekiem.

Stosuje metody oznaczania i klasyfikowania owadów pożytecznych, planuje wybór właściwych metod ich ochrony i wykorzystania przez człowieka

Jest świadomy korzyści związanych z występowaniem owadów pożytecznych i użytecznych,

przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.