Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mykologia i bakteriologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.MIB.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mykologia i bakteriologia
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Taksonomia, budowa, charakterystyka, wymagania i przejawy życia mikobiota (grzybów i organizmów grzybopodobnych).

Charakterystyka bakterii i zasady ich identyfikacji na podstawie cech biochemicznych, fizjologicznych i morfologicznych. Diagnozowanie mikobiota i bakterii ważnych w patologii roślin.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Zadania mykologii i bakteriologii. w praktyce ogrodniczej.

System taksonomiczny mykobiota. Nazewnictwo grzybów i organizmów grzybopodobnych.

Charakterystyka typów Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota i grzybów anamorficznych. Rozróżnianie anamorf i teleomorf mykobiota.

Zasady diagnostyki patogenów grzybowych

Charakterystyka bakterii. Zasady identyfikacji bakterii na podstawie cech biochemicznych, fizjologicznych i morfologicznych.

Bakterie patogeniczne dla roślin. Bakterie stymulujące wzrost i plonowanie roślin. Ocena struktury zbiorowisk bakterii.

Ochrona roślin przed bakteriami, grzybami i grzybami chromistopodobnymi bytującymi w glebie. Zależność pomiędzy bakteriami i grzybami fyllosferowymi a zdrowotnością roślin.

Wyodrębnianie grzybów patogenicznych i saprotroficznych z różnych środowisk (rośliny, gleba).

Przygotowanie kultur grzybów i organizmów grzybopodobnych do oznaczania.

Oznaczanie w oparciu o klucze mykologiczne grzybów do rodzaju i gatunku w obrębie gromad Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota i grzybów anamorficznych.

Izolowanie bakterii z porażonych organów roślin. Hodowla, identyfikacja i oznaczanie na pożywkach bakteriologicznych.

Literatura:

1. Batko A. 1975. Zarys hydromikologii. PWN.

2. Bradbury J.F. 1986. Guide to plant pathogenic bacteria. CAB International, Farnham Royal, Slough, UK.

3. Domsch K. H., Gams W., Anderson T-H. 1980. Compendium of soil fungi. Academic Press. London, New York, Toronto,, Sydney, San

Francisco.

4. Garitty G.M.(red.) 2005. Bergey's manual of systematic bacteriology. Springer, New York, USA.

5. Kochman J. 198. Zarys mikologii dla fitopatologów. Skrypt SGGW/AR w Warszawie.

6. Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Grzyby, t. XXII. Sierpik. PAN. Warszawa-Kraków.

7. Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa.

8. Marcinkowska J.2010. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida).

Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wylicza zadania mykologii i bakteriologii w praktyce ogrodniczej.

Uzasadnia nowy system taksonomiczny mykobiota. Tłumaczy nazewnictwo grzybów i organizmów grzybopodobnych.

Opisuje organizmy należące do Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota i grzyby anamorficzne. Rozróżniania i nazywa anamorfy i teleomorfy mykobiota.

Poznaje zasady diagnostyki patogenów grzybowych.

Poznaje i wyjaśnia cechy charakterystyczne bakterii. Opisuje i porównuje zasady identyfikacji bakterii na podstawie cech biochemicznych, fizjologicznych i morfologicznych.

Nazywa i opisuje bakterie patogeniczne dla roślin.

Rozpoznaje bakterie stymulujące wzrost i plonowanie roślin.

Ocenia struktury zbiorowisk bakterii.

Uzasadnia potrzebę ochrony roślin przed chorobotwórczymi bakteriami, grzybami i grzybami chromistopodobnymi bytującymi w glebie. Znajduje zależności pomiędzy bakteriami i grzybami fyllosferowymi a zdrowotnością roślin.

Umiejętności

Używa odpowiednich technik i metod badawczych służących do wyodrębniania organizmów patogenicznych i saprotroficznych z różnych środowisk i roślin.

Organizuje pracę w laboratorium mykologicznym i bakteriologicznym, przygotowuje kultury grzybów, organizmów grzybopodobnych i bakterii do izolacji, hodowli i identyfikacji.

Klasyfikuje, w oparciu o klucze mykologiczne, mykobiota do rodzaju i gatunku w obrębie gromad Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. Opisuje, klasyfikuje i porównuje grzyby anamorficzne.

Używa odpowiednich metod i technik do izolowania bakterii z porażonych organów roślin. Opisuje i porównuje izolaty bakterii w hodowlach na pożywkach bakteriologicznych. Wykonuje podstawowe badania dotyczące cech biochemicznych, fizjologicznych i morfologicznych bakterii.

Modyfikuje metody badawcze do potrzeb hodowli grzybów i bakterii, porównuje je z metodami standardowymi.

Kompetencje społeczne

W grupie pełni różne funkcje, odpowiednio określa wagę poszczególnych zadań.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących najnowszej systematyki organizmów żywych. (! Grzyby Fungi nie należą do królestwa Plantae).

Przewiduje skutki i ryzyko niekompetentnej ochrony roślin przed bakteriami i grzybami chorobotwórczymi.

Dokształca się i doskonali w zakresie bakteriologii i mykologii oraz związaną z nimi fitopatologią i ochroną roślin

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

721 demonstracja praktycznych umiejętnośc

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kowalik
Prowadzący grup: Maria Kowalik, Joanna Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kowalik
Prowadzący grup: Maria Kowalik, Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.