Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Enologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.ENO.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enologia
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji wina (winifikacja). Omówione zostaną metody analizy sensorycznej oraz regiony produkcji wina w europie i na świecie. Celem kursu jest także poznanie składu chemicznego wina oraz metody analizy chemicznej. Studenci zostaną zapoznani z kulturowymi aspektami wina w kulturze w różnych okresach historycznych oraz przepisami regulującymi produkcję i dystrybucję wina.

Pełny opis:

Regiony winiarskie

Systemy jakości w winiarstwie w krajach europejskich

Przepisy regulujące produkcję i dystrybucję wina

Ocena cech sensorycznych różnych szczepów winorośli

Historyczne znaczenie wina

Klasyfikacja win w Unii Europejskiej

Typologia winiarska

Skład chemiczny wina oraz jego wpływ na jakość i wartość biologiczną wina

Normowanie składu chemicznego wina oraz metody analityczne stosowane w laboratoriach kontrolujących jakość wina. Najważniejsze parametry analityczne wpływające na jakość wina

Technologie produkcji wina: tradycyjne i współczesne. Przebieg procesu produkcyjnego dla poszczególnych rodzajów win. Proces produkcji win. Przebieg fermentacji alkoholowej, mlekowo-jabłkowej.

Urządzenia techniczne do wyrobu wina

Dojrzewanie wina, siarkowanie

Optymalizacja procesu produkcji pod kątem uzyskania win wysokiej jakości

Prozdrowotne działanie biologicznych składników wina, zdolności antyoksydacyjne win

Ocena jakości (wizualna, zapachowa i smakowa z elementami degustacji)

Literatura:

Wzorek W., Pogorzelski E., 1998. Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Sigma NOT

Bosak W., 2008. Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków

Myśliwiec R., 2009. Uprawa winorośli. Plantpress, Kraków

Łebkowski M., 2003. Wina i przetwory. Świat Książki

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zna regiony winiarskie w świecie

Zna zasady normowania jakości w winiarstwie

Wie jakie są uwarunkowania prawne obowiązujące w Polsce przy produkcji win

Wie jak ocenić jakość wina oraz określić jego skład chemiczny

Zna metody analityczne oceny jakości win

Zna metody tradycyjne i współczesne w produkcji win

Zna urządzenia techniczne do produkcji win

Zna warunki wymagane przy dojrzewaniu win

Wie jak zoptymalizować proces produkcji w celu otrzymania win wysokiej jakości

Zna prozdrowotne działanie biologicznych składników win

Zna sensoryczne metody oceny jakości win

Wie jak sensorycznie ocenić różne szczepy winorośli

Wie jakie jest historyczne znaczenie win

Zna klasyfikację win obowiązującą w Unii Europejskiej

Zna podział win

Umiejętności

Charakteryzuje rejony winiarskie w świecie

Stosuje metody analityczne oceny jakości win

Analizuje uwarunkowania prawne obowiązujące w Polsce przy produkcji win

Optymalizuje proces produkcji w celu otrzymania win wysokiej jakości

Rozróżnia rodzaje win

Ocenia sensorycznie jakość win

Potrafi zorganizować i zoptymalizować produkcję win

Kompetencje społeczne

Potrafi docenić prozdrowotne właściwości biologicznych składników win

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski
Prowadzący grup: Marek Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski
Prowadzący grup: Marek Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.