Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych z wykorzystaniem technik informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.ADW.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych z wykorzystaniem technik informatycznych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie z zaawansowanymi technikami zbierania i analizy danych oraz ich opracowania statystycznego i prezentacyjnego. Stosowanie rozszerzonych funkcji programów pakietu Microsoft Office do analizy, zestawiania i wizualizacji danych. Techniki analizy statystycznej danych (wariancja ANOVA, korelacje, regresja) w programie StatSoft Statistica oraz interpretacja uzyskanych wyników. Eksploracja danych i powiązań między zmiennymi za pomocą podstawowych i zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Zaawansowane techniki wykorzystania programów z pakietu Microsoft Office do obróbki i prezentacji danych.

Konstrukcja i analiza naukowej pracy przeglądowej i pracy magisterskiej.

Techniki analizy statystycznej ANOVA (testy, grupy jednorodne, rozkłady, przedziały ufności).

Wykorzystanie korelacji do oceny różnych zależności i ich interpretacja (macierze, współczynniki korelacji, typy korelacji, wykresy rozrzutu).

Zastosowanie analizy regresji (typy regresji, równania regresji, modelowanie, parametry modeli, wykresy rozrzutu).

Zastosowanie programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint do przedstawiania zestawień danych tabelarycznych oraz w postaci wykresów i prezentacji.

Projekt przykładowej pracy naukowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programów ogólnoużytkowych i specjalistycznych.

Analiza ANOVA  praktyczne zasady posługiwania się programem Statistica w analizie istotności różnic między zmiennymi obiektowymi.

Obliczanie macierzy korelacyjnych, graficzne przedstawianie powiązań korelacyjnych między zmiennymi za pomocą wykresów rozrzutu.

Opracowywanie równań modelowych za pomocą analizy regresji.

Wizualizacja za pomocą wykresów (Excel, Statistica) różnych typów danych i wyników doświadczalnych.

Literatura:

Wróblewski P., 2007. MS Office 2007 w biurze i nie tylko. Helion SA, Gliwice.

Walkenbach J., 2007. Excel 2007 PL. Biblia. Helion SA, Gliwice.

STATISTICA - Przewodnik. 2002. StatSoft, Kraków.

Podręcznik statystyki (http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html).

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje dane surowe, z zakresu nauk przyrodniczych, za pomocą specjalistycznego i ogólnoużytkowego oprogramowania komputerowego

Wizualizuje dane za pomocą tabel i wykresów podstawowych oraz zaawansowanych

Ocenia relacjach między środowiskiem a organizmami roślinnymi w nim żyjącymi za pomocą oprogramowania specjalistycznego

Umiejętności

Wykorzystuje komputerowe narzędzia podstawowe i specjalistyczne do zestawiania i wizualizacji danych

Analizuje informacje i samodzielnie uzyskuje wnioski końcowe z opracowanych danych

Przygotowuje samodzielne lub grupowo opracowania projektowe z zagadnień tematycznych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę wiedzy i jej upowszechniania w społeczeństwie

Ma świadomość znaczenia technik informatycznych w nowoczesnym społeczeństwie i w przyszłym zawodzie

Potrafi myśleć samodzielnie i współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Andrzej Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.