Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w sztukach kulinarnych świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.ROS.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w sztukach kulinarnych świata
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rośliny w sztukach kulinarnych świata

uzupełniający - fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

"Kuchnia polska: tradycja i nowoczesność. Wzbogacanie kuchni polskiej o nowe produkty i sposoby ich przygotowywania przez różne warstwy społeczne na przestrzeni dziejów.

Specyfika wybranych kuchni europejskich: francuskiej, włoskiej, bałkańskiej, skandynawskiej i innych, dzieje sztuki kulinarnej na kontynencie europejskim.

Przenikanie kulinarnych tradycji Europy i Azji w kuchni rosyjskiej.

Chińska tradycja kulinarna, oparta na koncepcji pięciu przemian.

Proste składniki i bogactwo przypraw kuchni indyjskiej i tajskiej.

Upodobanie do warzyw, owoców, przypraw i roślin strączkowych w kuchni arabskiej, zróżnicowanie kuchni regionów pustynnych i nadmorskich.

Kuchnia amerykańska, oparta na produktach i potrawach plemion indiańskich, kuchni imigrantów europejskich i azjatyckich oraz kuchni afrykańskich niewolników.

Bogata w smaki kuchnia Ameryki Łacińskiej, jako efekt zetknięcia się kuchni tubylczej z kulinarnymi tradycjami konkwistadorów.

Prostota kuchni plemiennych i bogactwo kuchni z czasów kolonializmu w tradycji kulinarnej i Afryki

Nowe, ogólnoświatowe trendy kulinarne, kuchnia fusion, molekularna itp."

Literatura:

Teubner C. 2010. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata, Carta Blanca Sp. z o.o., Warszawa.

Węglarski J., Węglarski K. . 2008. Użyteczne rośliny tropików, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Nabhan G.P. 2016. Kumin, kakao i karawana. Odyseja aromatyczna. Wydawnictwo UJ

Laws B. 2016. Pięćdziesiąt roślin, które zmienily bieg historii. Oficyna Wydawnicza Alma-Press

Rogers R. 2011. Kuchnie świata, National Geographic, Warszawa.

Diolosa C., Kamus M. 1991. Chiny, kuchnia...., tajemnice medycyny, Wydawnictwo M&M, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

historię rozwoju sztuki kulinarnej i jej specyfikę na poszczególnych kontynentach i wśród różnych narodów

zależności pomiędzy czynnikami historycznym, geograficznymi, klimatycznymi a rozwojem sztuki kulinarnej

znaczenie produktów ogrodniczych w sztuce kulinarnej

Umiejętności - potrafi

rozpoznać produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla kuchni różnych nacji i regionów

analizować na poziomie humanistycznym w kontekście wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości sztuki kulinarnej

Kompetencje - jest gotów do

docenienia znaczenia sztuki kulinarnej dla podniesienia poziomu życia społeczeństwa

analizy znaczenia produktów ogrodniczych dla rozwoju i poziomu sztuki kulinarnej

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi (100% udziału w ocenie końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gil
Prowadzący grup: Joanna Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gil
Prowadzący grup: Joanna Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)