Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w sztukach kulinarnych świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.ROS.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w sztukach kulinarnych świata
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą owoców, warzyw i przypraw w kuchniach regionalnych i narodowych świata. Przedstawiony zostanie rozwój sztuki kulinarnej w zależności od uwarunkowań historycznych, klimatycznych i geograficznych. Opisane zostaną składniki, przyprawy, smaki, techniki przyrządzania i sposoby podawania potraw typowych dla poszczególnych kuchni świata, ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin ogrodniczych. Podkreślone zostanie znaczenie produktów i kuchni regionalnych dla racjonalnego żywienia człowieka oraz zachowania dóbr kultury niematerialnej.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Kuchnia polska: tradycja i nowoczesność. Wzbogacanie kuchni polskiej o nowe produkty i sposoby ich przygotowywania przez różne warstwy społeczne na przestrzeni dziejów.

Specyfika wybranych kuchni europejskich: francuskiej, włoskiej, bałkańskiej, skandynawskiej i innych, dzieje sztuki kulinarnej na kontynencie europejskim

Przenikanie kulinarnych tradycji Europy i Azji w kuchni rosyjskiej.

Chińska tradycja kulinarna, oparta koncepcji pięciu przemian.

Proste składniki i bogactwo przypraw kuchni indyjskiej i tajskiej.

Upodobanie do warzyw, owoców, przypraw i roślin strączkowych w kuchni arabskiej, zróżnicowanie kuchni regionów pustynnych i nadmorskich.

Kuchnia amerykańska, oparta na produktach i potrawach plemion indiańskich, kuchni imigrantów europejskich i azjatyckich oraz kuchni afrykańskich niewolników.

Literatura:

Biruta M. 2013. Smak tropików. Kuchnie Pacyfiku. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

Diolosa C., Kamus M., 1991. Chiny, kuchnia...., tajemnice medycyny. Source S.A.

Łozińscy M.J., 2012. Historia polskiego smaku. WN PWN, Warszawa.

Rogers R. 2011. Kuchnie świata. National Geographic.

Śleżańska M. 1932. Kucharz Polski. Księgarnia J. Leitgebera I S-Ki, Poznań.

Tannahill R. 2014. Historia kuchni. Wyd. Aletheia, Warszawa.

Teubner C. 2010. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata. Carta Blanca, Sp. z o.o. Warszawa.

Tomaszewska-Bolałek M., 2006. Tradycje kulinarne Japonii. Hanami, Warszawa.

Węglarscy J.K. 2008. Użyteczne rośliny tropików. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWrws_W01 Zna historię rozwoju sztuki kulinarnej i jej specyfikę na poszczególnych kontynentach i wśród różnych narodów.

KWrws_W02 Odnajduje zależności pomiędzy czynnikami historycznym, geograficznymi, klimatycznymi a rozwojem sztuki kulinarnej.

KWrws_W03 Analizuje znaczenie produktów ogrodniczych w sztuce kulinarnej.

Umiejętności

KWrws_ U01 Rozpoznaje produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla kuchni różnych nacji i regionów.

KWrws_ U02 Posiada nawyk myślenia humanistycznego w kontekście wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości sztuki kulinarnej.

Kompetencje społeczne

KWrws_ K01 Docenia znaczenie sztuki kulinarnej dla podniesienia poziomu życia społeczeństwa.

KWrws_ K01 Tłumaczy znaczenie produktów ogrodniczych dla rozwoju i poziomu sztuki kulinarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna większości omawianych na wykładach uwarunkowań historycznych rozwoju kuchni narodów i kontynentów. Nie zna produktów ogrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych kuchni świata.

Nie umie wskazać produktów, potraw i sposobów gotowania typowe dla jednej z wybranych kuchni świata.

Nie posiada świadomości roli sztuki kulinarnej w kształtowaniu poziomu życia społeczeństwa.

Na ocenę 3

Zna kilka uwarunkowań historycznych rozwoju kuchni narodów i kontynentów. Wymienia kilka produktów ogrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych kuchni świata.

Wskazuje produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla kilku wybranych kuchni świata.

Posiada w niewielkim stopniu świadomości roli sztuki kulinarnej w kształtowaniu poziomu życia społeczeństwa.

Na ocenę 4

Zna uwarunkowania historyczne i inne rozwoju kuchni narodów i kontynentów. Wymienia wiele produktów ogrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych kuchni świata.

Wskazuje produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla kilku wybranych kuchni świata. Łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sztuki kulinarnej regiony z uwarunkowaniami społeczno-geograficznymi.

Posiada świadomość roli sztuki kulinarnej w kształtowaniu poziomu życia społeczeństwa.

Na ocenę 5

Doskonale zna uwarunkowania historyczne i inne rozwoju kuchni narodów i kontynentów. Wymienia i opisuje wiele produktów ogrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych kuchni świata.

Wskazuje produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla najważniejszych kuchni świata. Doskonale łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sztuki kulinarnej regiony z uwarunkowaniami społeczno-geograficznymi.

Posiada świadomość roli sztuki kulinarnej w kształtowaniu poziomu życia społeczeństwa. Wzbogaca temat we własne zainteresowania i wiedzę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)