Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w sztukach kulinarnych świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.ROS.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w sztukach kulinarnych świata
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

"Kuchnia polska: tradycja i nowoczesność. Wzbogacanie kuchni polskiej o nowe produkty i sposoby ich przygotowywania przez różne warstwy społeczne na przestrzeni dziejów.

Specyfika wybranych kuchni europejskich: francuskiej, włoskiej, bałkańskiej, skandynawskiej i innych, dzieje sztuki kulinarnej na kontynencie europejskim.

Przenikanie kulinarnych tradycji Europy i Azji w kuchni rosyjskiej.

Chińska tradycja kulinarna, oparta na koncepcji pięciu przemian.

Proste składniki i bogactwo przypraw kuchni indyjskiej i tajskiej.

Upodobanie do warzyw, owoców, przypraw i roślin strączkowych w kuchni arabskiej, zróżnicowanie kuchni regionów pustynnych i nadmorskich.

Kuchnia amerykańska, oparta na produktach i potrawach plemion indiańskich, kuchni imigrantów europejskich i azjatyckich oraz kuchni afrykańskich niewolników.

Bogata w smaki kuchnia Ameryki Łacińskiej, jako efekt zetknięcia się kuchni tubylczej z kulinarnymi tradycjami konkwistadorów.

Prostota kuchni plemiennych i bogactwo kuchni z czasów kolonializmu w tradycji kulinarnej i Afryki

Nowe, ogólnoświatowe trendy kulinarne, kuchnia fusion, molekularna itp."

Literatura:

Podstawowa

Teubner C. 2010. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata. Carta Blanca, Sp. z o.o. Warszawa.

Tannahill R. 2014. Historia kuchni. Wyd. Aletheia, Warszawa.

Łozińscy M.J., 2012. Historia polskiego smaku. WN PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

Biruta M. 2013. Smak tropików. Kuchnie Pacyfiku. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

Rogers R. 2011. Kuchnie świata. National Geographic.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

historię rozwoju sztuki kulinarnej i jej specyfikę na poszczególnych kontynentach i wśród różnych narodów

zależności pomiędzy czynnikami historycznym, geograficznymi, klimatycznymi a rozwojem sztuki kulinarnej

znaczenie produktów ogrodniczych w sztuce kulinarnej

umiejętności - zna i rozumie

rozpoznać produkty, potrawy i sposoby gotowania typowe dla kuchni różnych nacji i regionów

analizować na poziomie humanistycznym w kontekście wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości sztuki kulinarnej

Kompetencje społeczne - jest gotów do

docenienia znaczenia sztuki kulinarnej dla podniesienia poziomu życia społeczeństwa

analizy znaczenia produktów ogrodniczych dla rozwoju i poziomu sztuki kulinarnej

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi (100% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Joanna Gil
Prowadzący grup: Joanna Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)