Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkółkarstwo ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.DAK.SZKO5.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo ozdobne
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze sposobami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania drzew, krzewów i bylin, oraz podstawowymi metodami produkcji szkółkarskiej

Pełny opis:

Treści kształcenia

Urządzenia służące produkcji szkółkarskiej. Mnożarki (szklarnie, namioty foliowe inspekty). Przechowalnie, chłodnie, cienniki szkółkarskie.

Wybór miejsca i organizacja szkółki gruntowej i pojemnikowej drzew krzewów i bylin.

Pojemniki i podłoża w uprawie pojemnikowej.

Technologia sadzenia i przesadzania.

Zimowanie roślin w uprawie pojemnikowej

Nawadnianie w szkółkach. Zamknięte obiegi wody, oczyszczanie wody.

Rozmnażanie generatywne. Produkcja, zbiór, obróbka i przechowywanie nasion.

Zarys technologii produkcji siewek w pojemnikach i w gruncie.

Rozmnażanie wegetatywne. Ukorzenianie sadzonek pod osłonami - mateczniki, podłoża, podlewanie, doświetlanie, dokarmianie CO2, hormonizacja. Przechowywanie sadzonek.

Szczepienie taksonów iglastych.

Szczepienie taksonów liściastych

Mikrorozmnażanie drzew i krzewów w praktyce szkółkarskiej.

Poznanie budowy pojemników (PVC, Root Bag, Root Trainers, kontenerów szczelinowych, ekologicznych-rozkładalnych), mat szkółkarskich, cieniówek, folii, włóknin i podłoży.

Zbiór nasion i owoców, czyszczenie nasion, skaryfikacja, stratyfikacja.

Wysiewy nasion gatunków drzewiastych i bylin.

Sadzonkowanie gatunków liściastych.

Sadzonkowanie liściastych roślin zimozielonych.

Sadzonkowanie gatunków drzew i krzewów iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych.

Szczepienie gatunków iglastych

Pikowanie, pielęgnacja i wysadzanie ukorzenionych mikrosadzonek.

Pielęgnacje siewek, sadzonek i szczepów.

Zapoznanie się z produkcją szkółkarską w terenie.

Literatura:

1. Bärtels A. 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

2. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 1991. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych PWN, Warszawa.

3. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz. 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN Warszawa. Tom I-III.

4. Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL.

5. Szydło W. 2006. Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

SzkOz_W01 Opisuje kryteria wyboru miejsca nadające się do podjęcia produkcji szkółkarskiej

SzkOz_W02 Wylicza i nazywa urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

SzkOz_W03 Opisuje podstawowe elementy technologii produkcji roślin w pojemnikach i w gruncie, oraz wymienia i dobiera właściwie metody rozmnażania generatywnego i wegetatywnego drzew, krzewów i bylin

SzkOz_W04 Wskazuje i tłumaczy morfologiczne i fizjologiczne aspekty rozmnażania drzew, krzewów i bylin

SzkOz_W05 Wskazuje podstawowe zależności pomiędzy produkcją szkółkarską, czynnikami środowiska i potrzebami rynku

Umiejętności

SzkOz_U01

Planuje i nakreśla zasadniczy ciąg produkcyjny w szkółkach drzew , krzewów i bylin, oraz stosuje właściwe metody do rozmnażania określonych gatunków roślin.

SzkOz_U02

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i praktyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej

Kompetencje społeczne

SzkOz_k01

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

SzkOz_K02

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna miejsc nadających się do podjęcia produkcji szkółkarskiej, nie zna urządzeń i służących rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Nie zna urządzeń i materiałów służących do rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin oraz morfologicznych i fizjologicznych aspektów rozmnażania

Nie wskazuje zależności pomiędzy produkcja szkółkarską, a czynnikami środowiska i potrzebami rynku.

Umiejętności

Nie potrafi nakreślić ciągów produkcyjnych, oraz zastosować właściwych metod do rozmnażania określonych gatunków roślin

Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej.

Kompetencje społeczne

SpSzO_K01

SpSzO_K02 Nie ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej i zachowania się w sposób profesjonalny. Nie ma świadomości ryzyka i ewentualnych skutków dla środowiska jego działalności zawodowej. ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej i zachowania się w sposób profesjonalny. Częściowo rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska wynikające z prowadzonej działalności. ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej i zachowania się w sposób profesjonalny. Rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska wynikające z prowadzonej działalności. ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej. Rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska Widzi potrzebę dalszego dokształcania się.

Na ocenę 3

Wiedza

Opisuje częściowo miejsca produkcji szkółkarskiej i urządzenia służące rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Zna urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i produkcji, ale nie potrafi scharakteryzować morfologicznych i fizjologicznych aspektów rozmnażania drzew, krzewów i bylin.

Zna częściowe zależności pomiędzy produkcja szkółkarską i czynnikami środowiska oraz potrzebami rynku

Umiejętności

Określa ogólnie ciąg produkcyjny, częściowo umie częściowo dobrać metody rozmnażania określonych gatunków roślin

Potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej.

Kompetencje społeczne

ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej i zachowania się w sposób profesjonalny. Częściowo rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska wynikające z prowadzonej działalności.

Na ocenę 4

Wiedza

Opisuje miejsca produkcji szkółkarskiej i większość urządzeń służących rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Zna urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i produkcji, oraz zna podstawowe morfologiczne i fizjologiczne aspekty rozmnażania drzew, krzewów i bylin.

Zna częściowe zależności pomiędzy produkcja szkółkarską i czynnikami środowiska oraz potrzebami rynku

Umiejętności

Potrafi nakreślić ciągi technologiczne, dobiera metody rozmnażania i wskazuje metody rozmnażania określonych gatunków Roślin.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej.

Kompetencje społeczne

ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej i zachowania się w sposób profesjonalny. Rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska wynikające z prowadzonej działalności.

Na ocenę 5

Wiedza

Opisuje miejsca produkcji szkółkarskiej i urządzenia służące rozmnażaniu i uprawie drzew, krzewów i bylin

Zna urządzenia i materiałów służące rozmnażaniu i wielkotowarowej produkcji, zna morfologiczne i fizjologiczne aspekty rozmnażania drzew, krzewów i bylin.

Zna zależności pomiędzy produkcja szkółkarską i czynnikami środowiska oraz potrzebami rynku

Umiejętności

Opisuje ciągi technologiczne, dobiera właściwie metody rozmnażania, określonych gatunków Roślin.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do optymalizacji rozmnażania i produkcji szkółkarskiej

Kompetencje społeczne

ma świadomości przestrzegania etyki zawodowej. Rozumie ryzyko i ewentualne skutki dla środowiska Widzi potrzebę dalszego dokształcania się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.