Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia z Biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BCH.CHBH2.SI.OOGAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia z Biochemią
Jednostka: Zakład Biochemii
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka podstawowych grup związków organicznych, wiązań chemicznych i typów podstawników. Chromofory oraz spektralne metody identyfikacji związków organicznych. Podstawowe typy i mechanizmy reakcji: reakcje jonowe, dysocjacji i hydrolizy, rodnikowe i kondensacji, reakcje eliminacji, addycji i substytucji. Reakcje utleniania i redukcji

Struktura i funkcje biologiczne drobnocząsteczkowych związków organicznych. Budowa i funkcje biopolimerów cząsteczkowych. Budowa błon komórkowych i transport metabolitów. Utlenianie biologiczne, łańcuch oddechowy i główne szlaki metaboliczne sacharydów, lipidów i związków azotowych. Katabolizm i anabolizm, rola i różnorodność enzymów. Procesy transkrypcji i translacji, biosynteza wybranych biopolimerów.

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

1. Ćwiczenia z biochemii dla studentów Akademii Rolniczej - Wyd. AR w Krakowie, Kraków 2005.

2. Krótkie wykłady z biochemii, B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, PWN 2000.

3. Biochemia Streyera

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)