Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia ogrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.TEO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia ogrodnicza
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Teorie psychologii środowiskowej tłumaczące wpływ środowiska naturalnego na zdrowie człowieka, relacji ludzie – rośliny w odniesieniu do jakości życia. Definicja terapii ogrodniczej i jej miejsce w terapii zajęciowej. Kierunki rozwoju terapii ogrodniczych: biernej i aktywnej. Opis grup pacjentów i metodyka zajęć hortiterapeutycznych. Dostosowanie celów, zadań, technik i pomiarów efektów terapii do schorzeń pacjentów. Przystosowania architektoniczne i techniczne ogrodów oraz narzędzi do terapii ogrodniczej.

Pełny opis:

Naukowe dowody opisujące pozytywny wpływ roślin i natury na zdrowie człowieka. Poprawa jakości życia na poziomie fizycznym, psychicznym. Rozwój emocjonalny jednostki i społeczeństwa przez aktywne i bierne obcowanie z naturą. Obszar badań Human Issue in Horticulture. Definicja socjoogrodnictwa i terapii ogrodniczej.

Terapia zajęciowa ze szczególnym uwzględnieniem Polski – teoria i praktyka. Elementy i proces terapii ogrodniczej; relacja terapeuta – pacjent - rośliny (prace ogrodnicze, ogród) element nadrzędny : cel terapii. Znaczenie poszczególnych części w procesie terapii.

Przykłady stosowania terapii ogrodniczej w psychoterapii, rehabilitacji i resocjalizacji (dzieci z wadami rozwojowymi, chorzy psychicznie, osoby z depresją i wypaleniem zawodowym, osoby terminalnie chore, więźniowie, osoby uzależnione itd.).

Wytyczne projektowe dotyczące zakładania ogrodów zdrowia według teorii Urlicha „Theory of Supportive Garden”. Tereny zieleni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, głuchoniemych, niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ogrodnictwo w integracji i rozwijaniu cech społecznych. Kierunki rozwoju hortiterapii w Europie i na świecie. Możliwości kształcenia i pogłębiania wiedzy w zakresie terapii ogrodniczej. Budowanie kariery zawodowej (porfolio) terapeuty zajęciowego, ze specjalizacją Hortiterapia.

Opracowanie metodyki zajęć, doboru roślin i narzędzi. Opis najważniejszych grup pacjentów w leczeniu których stosowana jest terapia zajęciowa (w tym ogrodnicza). Opis schorzenia, problemu społecznego, upośledzenia oraz sposób leczenia. Określanie celów ogólnych i strategicznych terapii i dostosowanie metodyki zajęć terapeutycznych do odpowiednich grup klientów.

Prezentacja scenariuszy zajęć terapeutycznych dopasowanych do określonych grup pacjentów i schorzeń w uwzględnieniem celów terapii i sposobu pomiaru jej efektów. Teoria technik autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych.

Literatura:

1. Cooper Marcus C., Barnes M. 1999. Healing garden: Therapeutic benefits and design recommendations. John Willey and Sons; 610 ss.

2. Górska-Kłęk L., Adamczyk K., Sobiech K. 2009. Hortiterapia - metodą uzupełniającą w fizjoterapii. Fizjoterapia 17/4: 71-77.

3. Hassink J., Van Dijk M. (red.). 2006. Farming for health. Springer, The Netherlands.

4. Latkowska M. J. 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 525: 229-235.

5. Nowak J. 2008. Terapia ogrodnicza w krajach europejskich. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 525: 271-276.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Tłumaczy teorie o pozytywnym wpływie natury na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jakość życia człowieka i społeczeństw na podstawie dowodów naukowych. Rozumie znaczenie historycznych podstaw i dowodów naukowych wpływu roślin i przyrody na zdrowie człowieka.

Definiuje terapię ogrodniczą (hortiterapię) i ogrodnictwo terapeutyczne.

Interpretuje elementy procesu terapii ogrodniczej: znaczenie celu terapii w relacji terapeuta – pacjent – rośliny w zależności od rodzaju schorzenia, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego.

Wyjaśnia wymogi stawiane ogrodom terapeutycznym i przystosowania techniczne terenów zieleni dla osób niepełnosprawnych.

Umiejętności

Ilustruje przykłady zastosowania terapii zajęciowej oraz hortiterapii w leczeniu, psychoterapii, rehabilitacji i resocjalizacji różnych grup pacjentów i klientów.

Modyfikuje metody terapii zajęciowej – za pomocą technik ogrodniczych, z wykorzystaniem roślin, narzędzi ogrodniczych i ogrodów w oparciu o diagnozę medyczną i cele strategiczne i operacyjne terapii.

Opracowuje i prezentuje scenariusze zajęć hortiterapeutycznych dostosowanych do wybranych grup pacjentów, koncentrując się na celach terapii i sposobach pomiaru efektów terapii.

Dobiera odpowiednie rozwiązania techniczne ogrodu z uwzględnieniem zasobu i wytycznych projektowych. Proponuje adekwatne rozwiązania komunikacyjne i architektoniczne oraz dobór gatunków roślin w ogrodzie dla potrzeb terapii ogrodniczej z uwzględnieniem wymogów stawianych ogrodom dla osób niepełnosprawnych.

Używa danych literaturowych oraz internetowych baz danych do przygotowania scenariuszy zajęć hortiterapeutycznych.

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Podejmuje wyzwanie aktywnej pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.