Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.TOR.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika ochrony roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci poznają różne metody zapobiegania i zwalczania wybranych agrofagów. Zdobywają wiedzę o środkach ochrony roślin aktualnie zalecanych do ochrony wybranych upraw ogrodniczych. Zapoznają się z budową różnych rodzajów opryskiwaczy i innych urządzeń używanych w ochronie roślin. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania sprzętu do pracy, kalibracji i sporządzania cieczy użytkowych w oparciu o aktualne przepisy i zasady. Zapoznają się z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi zapobiegania skażenia środowiska oraz zasadami dobrej praktyki w ochronie roślin.

Pełny opis:

Uwarunkowania prawne dotyczące rejestracji i stosowania środków ochrony roślin. Znaczenie Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin. Zastosowanie progów zagrożenia agrofagów. Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia ważniejszych agrofagów. Metody oceny stanu zdrowotnego roślin. Podział, rodzaje i budowa opryskiwaczy wykorzystywanych w ochronie roślin. Okresowe badanie techniczne opryskiwaczy. Obliczenia związane z przygotowaniem opryskiwacza do zabiegu ochrony roślin oraz z prawidłowym przygotowaniem cieczy użytkowej. Notatnik ewidencji zabiegów ochrony roślin. Kalibracja opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych. Urządzenia wykorzystywane do ochrony roślin w szklarniach i pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia stosowane podczas likwidacji upraw szklarniowych. Sposoby, inkrustracji i zaprawiania nasion. Efektywność zastosowanych preparatów. Laboratoryjna ocena aktywności grzybobójczej fungicydów metodą Kowalika i Krechniaka. Badanie skuteczności fungicydów na wybranych roślinach. Analiza właściwości cieczy roboczej (zwilżalność, napięcie powierzchniowe).

Literatura:

Tuchliński R. 2013. Użytkowanie opryskiwaczy w ochronie roślin. Wyd. KaBe Krosno.

Hołownicki R. 2006. Technika opryskiwania roślin dla praktyków. Wyd. Plantpress, Kraków (lub nowsze wydanie)

Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań.

PIORiN metodyki integrowanej produkcji roślin: http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/

Program (Zalecenia) Ochrony Roślin Sadowniczych (na aktualny rok), Wyd. Hortpress/Plantpress, Warszawa/Kraków.

Program (Zalecenia) Ochrony Roślin Warzywnych (na aktualny rok), Wyd. Hortpress/Plantpress, Warszawa/Kraków.

Program (Zalecenia) Ochrony Roślin Ozdobnych (na aktualny rok),

Wyd. Hortpress/Plantpress, Warszawa/Kraków.

Gajtkowski A. 1993. Technika ochrony roślin. AR Poznań

Borecki Z. 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWN Warszawa.

Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona Roślin. Plantpress Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe zagadnienia prawne z zakresu rejestracji i stosowania środków ochrony roślin. Rozpoznaje zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin na środowisko. Definiuje czynności związane z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin. Rozpoznaje urządzenia, elementy urządzeń stosowane w ochrony roślin w polu i pod osłonami. Opisuje czynności wykonywane w procesie przygotowania i wykonywania zabiegów ochrony roślin w różnych warunkach. Pokazuje sposoby prowadzenia lustracji upraw. Rozróżnia metody oceny stanu zdrowotnego roślin.

Umiejętności:

Podsumowuje zagadnienia związane z prezentowanymi urządzeniami stosowanymi w ochronie roślin. Rozwiązuje zadania dotyczące prawidłowego przygotowania urządzeń do ochrony roślin i cieczy roboczej. Interpretuje wyniki obliczeń w celu wprowadzenia korekty w ustawieniach urządzeń do ochrony roślin

Wybiera prawidłowe metody i techniki kalibracji urządzeń stosowanych w ochronie roślin. Przygotowuje sprawozdania z tematów przedstawianych w ramach kursu. Wylicza oceną aktywności grzybobójczej fungicydów.

Kompetencje społeczne:

Akceptuje konieczność współpracy w grupie podczas wykonywania zadani związanych z kalibracją urządzeń do ochrony roślin i badań aktywności grzybobójczej fungicydów. Dostrzega znaczenie zasad Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin i zasad etycznych podczas przygotowywania oraz stosowania urządzeń i środków ochrony roślin w bezpiecznej produkcji żywności. Ocenia zagrożenia wynikające z użycia niesprawnych urządzeń i nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

Nie wymienia progów szkodliwości agrofagów, nie zna elementów Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin, nie zna urządzeń stosowanych w ochronie roślin i ich zastosowanie.

Nie potrafi kalibrować opryskiwaczy. Nie stosuje sposobów ochrony roślin ogrodniczych i metod zwalczania agrofagów. Nie umie zastosować właściwych metod do oceny aktywności biologicznej danego preparatu i nie potrafi analizować wyników doświadczeń.

Nie jest świadomy znaczenia stosowania chemicznej ochrony roślin na kształt i stan środowiska naturalnego.

Na ocenę 3:

Wymienia i identyfikuje progi szkodliwości niektórych agrofagów, zna pojedyncze elementy Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin, zna pojedyncze urządzenia stosowane w ochronie roślin i ich zastosowanie. Potrafi kalibrować pojedyncze opryskiwacze. Stosuje pojedyncze sposoby ochrony roślin ogrodniczych i metody zwalczania agrofagów. Umie zastosować pojedyncze metody do oceny aktywności biologicznej danego preparatu i analizować pojedyncze wyniki doświadczeń. Zna pojedyncze zagrożenia środowiska naturalnego wynikające ze stosowania środków ochrony roślin, ale nie uwzględnia ich w podejmowaniu decyzji o odpowiednim sposobie ochrony roślin.

Na ocenę 4

Wymienia i identyfikuje progi szkodliwości większości poznanych agrofagów, zna większość elementów Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin, zna niektóre urządzenia stosowane w ochronie roślin i ich zastosowanie. Potrafi kalibrować niektóre opryskiwacze. Stosuje niektóre sposoby ochrony roślin ogrodniczych i metody zwalczania agrofagów. Umie zastosować niektóre metody do oceny aktywności biologicznej danego preparatu i analizować niektóre wyniki doświadczeń. Jest świadomy większości zagrożeń wynikających ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin na środowisko, w pojedynczych przypadkach potrafi dostosować sposoby aplikacji preparatów w zależności od warunków środowiska.

Na ocenę 5:

Wymienia i identyfikuje progi szkodliwości agrofagów, zna wszystkie elementy Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin, zna urządzenia stosowane w ochronie roślin i ich zastosowanie. Potrafi kalibrować opryskiwacze. Stosuje różne sposoby ochrony roślin ogrodniczych, stosuje odpowiednie metody zwalczania agrofagów. Umie zastosować odpowiednią metodę do oceny aktywności biologicznej danego preparatu i prawidłowo analizować wyniki doświadczeń. Jest świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin i umie dostosować sposoby aplikacji preparatów w zależności od warunków środowiska.

101 - sprawdzian wiedzy

201 - sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 - zaliczenie raportu, sprawdzianu z prac laboratoryjnych, ćwiczeń praktycznych

711 - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 - demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nawrocki
Prowadzący grup: Jacek Nawrocki, Anna Pogodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nawrocki
Prowadzący grup: Jan Błaszczyk, Jacek Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.