Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.PRA.NI.OOGOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy

Pełny opis:

wizyta studialna w szkółce roślin ozdobnych, wyposażenie techniczne gospodarstwa, kontenerowa uprawa roślin ozdobnych, przygotowanie roślin do spedycji, zabiegi pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia, organizacja gospodarstwa

wizyta studialna w wybranych gospodarstwach warzywniczych blisko Krakowa, nowoczesne sposoby przygotowania rozsad warzyw, rodzaje oslon stosowanych w uprawie przyspieszonej, zapoznanie z maszynami uprawowymi, agrotechnika roślin w polu i pod oslonami, ogniwa płodozmianowe, przygotowanie towaru do spedycji, przechowywanie

wizyta studialna w szkółce drzew owocowych, organizacja i wyposażenie gospodarstwa o profilu szkółkarskim, urządzenia i maszyny, zabiegi pielęgnacyjne i prowadzenie szkółki w kolejnych latach, wykopywanie materiału szkółkarskiego, sortowanie, przechowywanie materiału, prowadzenie dokumentacji

Literatura:

Podstawowa

Knaflewski M. (red.) 2011. Uprawa warzyw w pomieszczeniach, PWRiL

Siwek P. 2010. Warzywa pod folią i włókniną, Hortpress, Warszawamaksymalnie 3 pozycje

Uzupełniająca

Czasopismo "Pod osłonami", Hortpress

Czasopismo "Hasło Ogrodnicze", Plantpress

Metody i kryteria oceniania:

student opracowuje raport z wizyt studialnych(50% oceny końcowej) i pisze test jednokrotnego wyboru (50%) oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Marek Grabowski, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Marek Grabowski, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Klaudia Buch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)