Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie małej architektury ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.PMA.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie małej architektury ogrodowej
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnego projektowania małej architektury ogrodowej. Funkcja i kompozycja małych form ogrodowych; strefa wejścia: brama, ogrodzenie; strefa rekreacji: placyk wielofunkcyjny, grill, ławka, altana, nawierzchnie, murki oporowe, schody terenowe; elementy zaplecza ogrodowego.

Pełny opis:

Wprowadzanie do tematyki i problematyki ćwiczeń, określenie warunków zaliczenia przedmiotu.

Wizja w terenie i rejestracja stanu istniejącego obiektów małej architektury – badania inwentaryzacyjne. Ocena potrzeb użytkowników, ocena krajobrazowa.

Analiza kompozycyjna, funkcjonalna, widokowa zebranych materiałów w trakcie prac terenowych.

Wstępna koncepcja wybranych elementów małej architektury ogrodowej – szkice, wizualizacje. Korekta wykonanych ćwiczeń projektowych.

Projekt wybranych elementów małej architektury ogrodowej – rzut poziomy, rzut pionowy, detal architektoniczny. Korekta wykonanych ćwiczeń projektowych.

Graficzne opracowanie przyjętej koncepcji projektowej.

Opracowanie opisu technicznego i korekty projektów.

Prezentacja i obrony prac projektowych. Krytyczne omówienie projektu. Wskazanie mocnych i słabych punktów przyjętych rozwiązań – dyskusja na forum grupy.

Literatura:

Podstawowa

1. Warszawa, Cliff S., 2007, 1000 pomysłów na ogród, Muza SA., Warszawa.

2. Siewniak M. i Mitkowska A., 1998, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnictwa Rytm, Warszawa.

3. Gadomski K., 2010. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, część II, tom II-III, Podręcznik, Hortpress Sp. z o. o., Warszawa.

4. Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów, Arkady, Warszawa.

Uzupełniająca

5. Majdecki L., 1978, Historia Ogrodów, PWN, Warszawa.

6. Patoczka P., 2000, Ściany i bramy w krajobrazie, Monografia 268. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje małe formy ogrodowe oraz ich przynależność stylistyczną

Określa rolę elementów małej architektury w zależności od uwarunkowań funkcjonalnych i rozwiązań kompozycyjnych.

Umiejętności

Przeprowadza rejestrację stanu istniejącego obiektu lub założenia przestrzennego dokumentują stan przestrzeni, stosuje narzędzia i metody graficzne do analizy i oceny zagospodarowania przestrzeni na danym obszarze.

Posiada umiejętność wykonywania rysunków technicznych obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu oraz prawidłowo posługuje się przepisami prawnymi i normami zawodowymi dotyczącymi graficznych przedstawień elementów i przestrzeni w projektowaniu umożliwiający porozumiewanie się w środowisku zawodowym.

Formułuje koncepcję projektową i dostosowuje wybrane elementy małej architektury ogrodowej do uwarunkowań funkcjonalnych i rozwiązań kompozycyjnych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Krytycznie ocenia prace projektowe kolegów i poddaje się takiej ocenie.

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański
Prowadzący grup: Łukasz Marjański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański
Prowadzący grup: Łukasz Marjański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański
Prowadzący grup: Łukasz Marjański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Marjański
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.