Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.INT.NI.OOGAY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony w integrowanych systemach produkcji ogrodniczej. Poszczególne tematy obejmują zagadnienia dotyczące szkodliwości i występowania najważniejszych gospodarczo chorób w systemach produkcji integrowanej oraz metody ich zwalczania.

Pełny opis:

Zasady integrowanej ochrony warzyw w uprawie polowej i pod osłonami

Zasady prognozowania i sygnalizacji w ochronie roślin przed chorobami

Profilaktyka dyspozycyjna w ochronie warzyw przed chorobami

Dobór fungicydów i preparatów biologicznych w integrowanej ochronie przed chorobami

Zdrowotność podłoży stosowanych w produkcji warzyw a zdrowotność roślin ( dezynfekcja pożywek stosowanych w uprawach bezglebowych, dezynfekcja termiczna, chemiczna)

Integrowane metody ochrony przed chorobami w uprawach sadowniczych

Metody niechemiczne w ochronie roślin przed chorobami

Przegląd ważniejszych gospodarczo chorób występujących w uprawie polowej i pod osłonami, zapoznanie się z symptomatologią i etiologią sprawców

Opracowywanie metod zwalczania chorób pomidora, ogórka, cebuli, fasoli i kapustnych z uwzględnieniem zasad zalecanych w systemach integrowanej ochrony

Programy ochrony najważniejszych chorób w uprawach sadowniczych

Metody ograniczenia występowania chorób w integrowanej produkcji roślin sadowniczych

Opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw

Literatura:

1/ Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona Roślin. Plantpress- Kraków, 701 ss.

2/ Metodyki Integrowanej Produkcji opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/)

3/ Aktualne zalecenia ochrony roślin

4/ Hani F., Popow G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL Warszawa, 333 ss.

Efekty uczenia się:

Dokonuje właściwego wyboru metody ochrony

Dostosowuje znane metody i technologie stosowane w ogrodnictwie do integrowanej ochrony roślin

Rozpoznaje poszczególne progi zagrożenia ważniejszych patogenów roślin ogrodniczych

Podejmuje właściwe decyzje wynikające z zastosowania prognozowania wystąpienia ważniejszych agrofagów upraw ogrodniczych

Stosuje progi zagrożenia patogenów w podejmowaniu decyzji o stosowaniu ochrony roślin

Kompetencje społeczne

Ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania poszczególnych metod ochrony dla środowiska naturalnego

Wybiera odpowiednie metody ochrony w celu ograniczenia zagrożenia skażenia produktów żywnościowych

Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie stosowanych metod ochrony

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Wiedza Nie wymienia zasad integrowanej ochrony Wymienia zasady integrowanej ochrony, ale nie analizuje ich wdrożenia do praktyki ogrodniczej Wymienia zasady integrowanej ochrony, analizuje zasadność ich wdrożenia do praktyki ogrodniczej Wymienia zasady integrowanej ochrony, analizuje zasadność jej wdrożenia do praktyki ogrodniczej, wie o zagrożeniach dla środowiska metod stosowanych w ochronie roślin

Umiejętności Nie zna metod zalecanych w integrowanej ochronie roślin ogrodniczych Zna metody zalecane w integrowanej ochronie roślin Zna metody zalecane w integrowanej ochronie roślin, potrafi analizować zagrożenia w przypadku ich niestosowania w praktyce ogrodniczej Zna metody zalecane w integrowanej ochronie roślin, potrafi analizować zagrożenia w przypadku ich niestosowania w praktyce ogrodniczej, umie właściwie dobierać metody ochrony

Kompetencje społeczne Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z niewłaściwą ochroną roślin Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z niewłaściwą ochroną roślin, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z nieprawidłową ochroną roślin, uwzględnia je w planowaniu zadań Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z nieprawidłową ochroną roślin, uwzględnia je w planowaniu zadań i potrafi świadomie je stosować w zaleceniach dla praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.