Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roślinne kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.RIV.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinne kultury in vitro
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Roślinne kultury in vitro

podstawowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii

Pełny opis:

Wykłady:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu wybranych technik in vitro i ich zastosowania w biotechnologii.

Ćwiczenia:

Przygotowanie pozywek do kultur

Indukcja organogenezy i tkanki kalusowej

Kultury organów roślin warzywnych i leczniczych

Pasaże i aklimatyzacja regenerantów

Indukcja androgenezy w kulturach mikrospor

Literatura:

Podstawowa:

Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii, PWN, Warszawa.

Maleszy S. 2001, 2009. Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, DRUKROL S.C., Kraków.

Woźny A., Przybył K (red). 2007. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro,

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

zjawisko totipotencji komórek, charakteryzuje różne techniki kultur in vitro

definiuje zjawisko gametycznej emriogenezy, charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji in vitro

Umiejętności - potrafi:

pracowac w laboratorium kultur in vitro i zakładać doswiadczenia

stosuje techniki zwiększające bioróżnorodność poprzez tworzenie mieszańców somatycznych i generatywnych

Kompeteencje społeczne - jest gotów do:

formułuje obiektywne opinie na temat zastosowania technik in vitro w biotechnologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)