Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce lecznicze i prozdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.SLP.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce lecznicze i prozdrowotne
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówienie znaczenia roślinnych surowców w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej z podaniem aktywności biologicznej. Źródła pochodzenia roślinnych surowców leczniczych i prozdrowotnych. Zagadnienia zmienności składu chemicznego w roślinach leczniczych. Przedstawienie gatunków roślin dostarczających żywności prozdrowotnej, leków, przypraw i innych dodatków funkcjonalnych w środkach spożywczych i kosmetykach. Cechy rozpoznawcze poszczególnych gatunków z uwzględnieniem podstawowych informacji o ich klasyfikacji botanicznej, budowie morfologicznej i anatomicznej oraz biologii rozwoju, ze wskazaniem surowców wykorzystywanych w lecznictwie, żywieniu i kosmetyce.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu - znaczenie roślinnych surowców w lecznictwie współczesnym i profilaktyce zdrowotnej. Definicja i postacie leku roślinnego

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Znaczenie omawianych surowców w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej, ich wykorzystanie w kuchni i kosmetyce. Kolejno omawiane będą następujące substancje czynne i składniki prozdrowotne surowców roślinnych: olejki eteryczne, związki siarkowe, gorycze, saponiny, garbniki, antranoidy, śluzy i pektyny, błonnik pokarmowy

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Znaczenie omawianych surowców w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej, ich wykorzystanie w kuchni i kosmetyce. Kolejno omawiane będą następujące substancje czynne surowców: barwniki, kumaryny, alkaloidy, glikozydy nasercowe, fitosterole, glikozydy cyjanogenne, kwasy organiczne, tłuszcze (w tym NNKT i woski), witaminy i pierwiastki antyoksydacyjne, fenole proste i ich pochodne

Podziały roślinnych surowców leczniczych i szczegółowe zapoznanie z morfologiczną klasyfikacją ziół

Prezentacja roślinnych surowców w ujęciu podziału fitochemicznego (równolegle i w analogii do tematyki wykładów); cechy rozpoznawcze, budowa morfologiczna, podstawowe informacje o rozwoju gatunków roślin będących źródłem ich pozyskiwania

Prezentacja roślinnych surowców w ujęciu podziału fitochemicznego (równolegle i w analogii do tematyki wykładów); cechy rozpoznawcze, budowa morfologiczna, podstawowe informacje o rozwoju gatunków roślin będących źródłem ich pozyskiwania

Literatura:

Zarys wiedzy o roślinach leczniczych - Jędrzejko K. (red.). ŚAM Katowice 1997

Rośliny przyprawowe - Hlava B., Lanska D. PWRiL Warszawa 1983

Farmakognozja - Kohlmünzer S.- PZWL Warszawa 2013

Leksykon roślin leczniczych - Rumińska A., Ożarowski A. (red.). PWRiL Warszawa 1990

Zioła - Senderski M.E. Wyd. E. K. Liber Warszawa 2009

Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa- Strzelecka H., Kowalski J. (red.). PWN Warszawa 2000

Rośliny lecznicze świata - Van WYK B-E., Wink M. - MedPharm Polska Wrocław 2008

Towaroznawstwo zielarskie - Walewski W. - PZWL Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat aktywności fizjologicznej roślinnych surowców leczniczych i prozdrowotnych oraz wyjaśnia ich zastosowanie w oparciu o zawarte w nich substancje czynne

Zna znaczenie surowców pochodzenia roślinnego w żywieniu i produkcji żywności i rozumie na czym ono polega

Posiada wiedzę o działaniach niepożądanych i konsekwencjach niewłaściwego stosowania roślinnych surowców leczniczych

Posiada wiedzę o pochodzeniu roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz biologii ich rozwoju

Umiejętności

Umie rozpoznawać gatunki roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wymienia ich surowce

Poprawnie klasyfikuje rośliny lecznicze

Potrafi wskazać różnice między pokrewnymi gatunkami roślin wykorzystywanych w celach leczniczych a mylonymi z nimi

Poprawnie przypisuje surowcom roślinnym kierunki działania leczniczego

Prawidłowo identyfikuje czynniki determinujące jakość surowców zielarskich

Zna podstawowe postacie leku roślinnego

Poprawnie rozpoznaje i klasyfikuje surowce lecznicze i prozdrowotne

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby przekazywania innym informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystywania roślin leczniczych i prozdrowotnych

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za wskazywanie bezpiecznego dla innych wykorzystywania roślin leczniczych

Ma świadomość konsekwencji mylnej identyfikacji roślin i ich surowców stosowanych w lecznictwie i żywieniu

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

101 sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)