Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naturalne zasoby roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.NZR.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Naturalne zasoby roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Naturalne zasoby roślin leczniczych

kierunkowy-obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady

Rynek roślin leczniczych, regiony pozyskiwania i analiza zapotrzebowania na surowiec

Podstawy prawne użytkowania zasobów roślin leczniczych w różnych regionach świata

Znaczenie zbioru, skupu i przetwórstwa surowca leczniczego dla rozwoju obszarów wiejskich

Zasady zbioru surowca uwzględniające ochronę gatunkową i obszarową, dbałość o zachowanie populacji lokalnych i równowagi w ekosystemach

Zasady zbioru i wstępnego utrwalenia a zawartość substancji aktywnych

Ćwiczenia:

Przygotowanie zielnika roślin leczniczych pozyskiwanych ze stanu naturalnego

Analiza zasobów naturalnych surowca i określanie limitu zbiorów (praca zespołowa)

Pozyskanie, utrwalenie i przygotowanie surowca przeznaczonego do analizy jakościowej (praca zespołowa)

Literatura:

Podstawowa

2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014 poz. 1409 Forycka A., Buchwald W. 2007. Badania zasobów naturalnych roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną, Herba Pol. 54(3):81-112,

Drobnik J. 2012. Zielnik i zielnikoznawstwo, Nowa

Uzupełniająca

Polski Komitet Zielarski. dostęp 201. Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, www.zodr.pl/download/technologia/rynekziol.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

podstawy prawne i wymagania rynkowe odnośnie użytkowania zasobów roślin leczniczych w różnych regionach świata

korzyści i zagrożenia płynące z pozyskiwania roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych

związek pomiędzy zasadami zbioru i utrwalania a jakością surowca

Umiejętności - potrafi:

wykorzysać podstawowe metody określania naturalnych zasobów surowca i limitu zbiorów

poprawnie dobrać metody i warunki pozyskania, utrwalenia i przechowywania surowca

kompetencje społeczne - jest gotóww do:

poszanowania zasad prawnych i etycznych w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

współpracy zawodowej w celu efektywnego realizowania zadań

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest srednią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Studenci przygotowują sprawozdanie grupowe z ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Krystian Marzec, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Krystian Marzec, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)