Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.DEN.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie morfologii, systematyki, wymagań siedliskowych oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych.

Pełny opis:

Nazewnictwo botaniczne i systematyka. Pojęcie gatunku i odmiany w aspekcie dendrologicznym. Podstawowe terminy morfologiczne, introdukcja, proweniencja. Strefy klimatyczne.

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae, Pinaceae i Cupressaceae

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Salicaceae, Juglandaceae Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Ranunculaceae, Corylaceae, Berberidaceae, Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Rosaceae

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Fabaceae

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Aceraceae, Tiliaceae, Hippocastanaceae, Caprifoliaceae, Cornaceae

Pochodzenie. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Oleaceae Bignoniaceae, Thymelaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, Apocynaceae

Zastosowanie drzew i krzewów, w oparciu o ich walory dekoracyjne, wymagania siedliskowe, mrozoodporność oraz odporność na stresowe czynniki środowiska.

Analiza budowy morfologicznej i szaty jesiennej roślin drzewiastych w terenie. Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej i zielnikowej.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Pinaceae – rodzaj: Abies i Picea, Pseudotsuga, Tsuga, Larix, Pinus.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Cupressaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Salicaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Ulmaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Betulaceae, Corylaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Rosaceae (cz.I) – podrodzina: Spiraeoideae, Maloideae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Rosaceae (cz.II) – podrodzina: Prunoideae, Rosoideae, Fabaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae, Araceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Tiliaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Cornaceae

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Caprifoliaceae, Bignoniaceae

Wykonanie 40 kart okazów zielnikowych

Rozpoznawanie roślin drzewiastych stanie bezlistnym podczas zajęć w terenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Seneta W., Dolatowski J. 2002. Dendrologia. PWN. Warszawa, ISBN 83-01-13256-6.

2. Seneta W. 1981. Drzewa i krzewy iglaste. PWN, ISBN 83-01-01663-9

3. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

Literatura uzupełniająca:

1. Aichele D. I. R., Schwegler A. 1998. Jakie to drzewo? PWRiL.

2. Muras P., Frazik–Adamczyk M. 2002. Żywopłoty 2002.

3. Rocznik Dendrologiczny. Rocznik sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Efekty uczenia się:

Nazywa gatunki i odmiany drzew i krzewów ozdobnych

Określa pochodzenie i mrozoodporność i wymagania siedliskowe obcych gatunków drzewiastych

Zna rodzime gatunki drzewiaste, opisuje ich zasięgi i wskazuje ich przydatność w TZ

Opisuje cechy walory estetyczne i dekoracyjne drzew i krzewów.

Wskazuje zastosowanie drzew i krzewów, w parkach i ogrodach, w oparciu o ich walory dekoracyjne, wymagania siedliskowe, mrozoodporność oraz odporność na czynniki stresowe.

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną roślin drzewiastych i rozpoznaje gatunki i odmiany, rosnące w terenach zieleni i ogrodach

Wykonuje dokumentację zielnikową

Dobiera gatunki i odmiany drzew do określonych warunków siedliskowych i wymagań projektowych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i potrzebę dalszego poszerzania i aktualizacji wiedzy dendrologicznej

Dostrzega rolę roślin drzewiastych jako ważnego elementu kształtującego środowisko przyrodnicze i krajobraz

Ocenia wpływ i skutki stosowania roślin drzewiastych w TZ, w tym wpływ na estetykę otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig, Zofia Malinowska, Piotr Muras
Prowadzący grup: Magdalena Kulig, Zofia Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.