Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Byliny w kompozycjach ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.BKO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Byliny w kompozycjach ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Roślinoznawstwo różnych grup bylin (morfologia, warunki uprawy, zastosowanie, dekoracyjność, zmienność w sezonie wegetacyjnym). Student poznaje zasady projektowania rabat bylinowych i umiejętność czytania i realizowania projektów, których głównym tworzywem są byliny.

Pełny opis:

Historia i zasady projektowania rabat – od Gertrudy Jekyll do współczesności

Zasady projektowania i dobór roślin do kompozycji bylinowych – na stanowiska bagienne i wodne, zacienione, żwirowe i kamieniste, suche i nasłonecznione.

Dobór bylin pod względem dekoracyjnym i tematycznym oraz warunków siedliskowych

Sposób oceny przykładowego projektu wykonawczego rabaty pod względem merytorycznym, technicznym i estetycznym

Roślinoznawstwo różnych grup bylin: byliny wodne, na stanowiska suche, jako grupy ogrodowe, paprocie – zajęcia praktyczne na kolekcji roślin ozdobnych katedry Roślin Ozdobnych oraz w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie

Analiza projektów rabat bylinowych, umiejętność ich odczytywania, oceniania pod względem merytorycznym i estetycznym

Wykonanie projektu zieleńca, w którym głównym tworzywem są byliny oraz realizacja przykładowej rabaty z uwzględnieniem warunków siedliskowych

Prezentacja przez studenta wybranego problemu praktycznego dotyczącego zagadnienia z tworzeniem, utrzymaniem, korektą nasadzeń bylin w terenach zieleni

Literatura:

1. Grabowska B., Kubala T. Encyklopedia bylin, 2012 Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

2. Hertle B., Kiermeier P., Nickig M. 1994. Najpiękniej kwitnące kwiaty ogrodów. Delta, Warszawa.

3. Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

4. Radziul E. 2002. Byliny. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna historię i zasady tworzenia rabat w przestrzeni ogrodowej i nowoczesne tendencje stosowania ich we współczesnych założeniach ogrodowych i parkowych

Posiada wiedzę na temat wzajemnych zależności pomiędzy roślinami a warunkami przyrodniczymi.

Kształtuje świadomie dobory roślin pod kątem ich wymogów siedliskowych i dekoracyjnych

Wyjaśnia zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją kompozycji bylinowych w różnych aspektach.

Zna zasady realizacji prostych aranżacji bylinowych

Umiejętności

Znajduje informacje dotyczące kompozycji i zastosowania szerokiego spektrum bylin ogrodowych

Potrafi odczytać i zrealizować otrzymany projekt oraz wykonać autorski projekt aranżacji bylinowej powielając wypracowane przez innych metody graficzne

Planuje takie połączenie gatunków bylin, aby uzyskać najlepszy efekt estetyczny i jednocześnie zapewnić prawidłowe warunki życia i rozwoju dla bylin tworzących aranżację ogrodową

Przygotowuje prezentację dotyczącą przykładowego problemu związanego z wykorzystaniem roślin bylinowych

oraz publicznie argumentuje zastosowane rozwiązania.

Kompetencje społeczne

Potrafi przewidzieć efekty swojego działania w zakresie przekształcania środowiska naturalnego.

Przewiduje potrzebę dalszego kształcenia się z zakresu zastosowania bylin w terenach zieleni

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.