Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental protection policy and intellectual property

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3sa.EPP.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environmental protection policy and intellectual property
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Environmental Protection Policy gives the students basic information on environmental protection instruments. Lectures are focused on the description of main rules of environmental protection policy creating.

The subject gives theoretical and practical knowledge about environmental policy goals on local and global level. It gives the opportunity to do analysis of the identifications of environmental issues in enterprise. Students have the chance to know the environmental protection goals in the enterprise on the base of environmental conditions.

Pełny opis:

 The basic rules of environmental policy

 The role of law in the environmental protection policy

 The EU environmental protection policy

 sustainable development policy and management

National programs of environmental protection:

 Air Protection Policy

 Conservation of Ecosystems and Biodiversity

 Soil and Deposit protection

 Waste Policy and Management

 Social participation in the environmental management

Literatura:

 Welford R. „Environmental Management and Business Strategy”, Pitman Publ., London 2004;

 Portney P.R. (ed.) “Public Policies for Environmental Protection” Resources for the future, Washington 1992;

Efekty uczenia się:

EPB2_W11

EPB2_U03

EPB2_K01, EPB2_K03,

Metody i kryteria oceniania:

Written exam 701

Essay 703

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)