Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nasiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.NAS.NI.OOTXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nasiennictwo
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie przebiegu kontrolowanej reprodukcji materiału siewnego roślin. Omówiona zostanie tematyka związana z kwalifikacją polową plantacji nasiennych oraz oceną laboratoryjną parametrów jakościowych nasion. Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową roślin nasiennych wybranych gatunków roślin leczniczych i prozdrowotnych. W ramach zajęć scharakteryzowane zostaną najnowsze technologie stosowane w celu uszlachetnienia nasion.

Pełny opis:

Cele i zadania nasiennictwa; znaczenie nasion w gospodarce człowieka

Przepisy prawne w nasiennictwie oraz kontrola reprodukcji nasiennej

Przebieg polowej kwalifikacji materiału siewnego

Przebieg laboratoryjnej kwalifikacji materiału siewnego

Badanie jakości nasion: oznaczanie czystości, wilgotności, żywotności, wigoru, zdrowotności oraz szybkości i zdolności kiełkowania

Uszlachetnianie nasion metodami agrotechnicznymi, technologicznymi i fizjologicznymi

Sposoby i warunki przechowywania nasion

Zakładanie i ocena testów kiełkowania nasion – analiza czynników kształtujących kiełkowanie nasion

Ocena jakości nasion: badanie czystości, żywotności oraz energii i zdolności kiełkowania nasion roślin leczniczych i prozdrowotnych

Wykonanie uszlachetniania nasion metodami technologicznymi i fizjologicznymi: frakcjonowanie, mycie, płukanie, ługowanie, odkażanie, czyszczenie i kondycjonowanie nasion. Demonstracja nasion uszlachetnionych metodami technologicznymi

Literatura:

Nasiennictwo. Tom 1. Część ogólna - Duczmal K.W., Tucholska H. PWRiL Poznań 2000

Nasiennictwo. Tom 2. Rozmnażanie materiału siewnego Duczmal K.W., Tucholska H. PWRiL Poznań 2000

Wybrane zagadnienia z nasiennictwa - Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2002

Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004

Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych - Michalik B., Weiner W. Drukrol Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i rozumie zagadnienia dotyczące nasiennictwa

Zna przepisy prawne oraz dokumentację związaną z nasiennictwem

Wyjaśnia specyfikę uprawy roślin z przeznaczeniem na zbiór nasion

Rozumie zasady polowej i laboratoryjnej kontroli reprodukcji nasiennej

Charakteryzuje parametry jakościowe nasion oraz zna metody ich oceny

Definiuje metody uszlachetniania nasion

Rozumie czynniki kształtujące żywotność nasion oraz charakteryzuje sposoby przechowywania nasion

Umiejętnosci

Zakłada testy kiełkowania nasion nasion roślin leczniczych i prozdrowotnych

Wykonuje ocenę jakości nasion rośłin leczniczych i prozdrowotnych

Interpretuje wyniki oceny jakości nasion leczniczych i prozdrowotnych

Sporządza raporty z przeprowadzonych badań

Potrafi wykonać podstawowe zabiegi uszlachetniające nasiona przy użyciu metod technologicznych oraz fizjologicznych

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie prowadzenia kontrolowanej reprodukcji nasiennej oraz oceny jakości nasion dla współczesnej gospodarki człowieka

Potrafi współpracować w ramach zespołu

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.