Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwiaciarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.KWI.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwiaciarstwo
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie pochodzenia roślin ozdobnych, zasad rozmnażania i wymagań uprawowych, czynników modyfikujących wzrostu i rozwój. Rola kultury in vitro w produkcji różnych grup roślin ozdobnych. Technologie produkcji ważnych gospodarczo roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte, doniczkowe, sezonowe i byliny. Podstawowy dobór i walory dekoracyjne oraz zmienność w czasie wegetacji zielnych roślin ozdobnych.

Pełny opis:

Róże w sztuce ogrodowej (historia, grupy ogrodowe, systemy uprawy)

Uprawa sterowana roślin ozdobnych w Polsce (rośliny doniczkowe i na kwiaty ciete)

Technologia produkcji cebulowych roślin w Polsce

Technologia produkcji najważniejszych gatunków roślin uprawianych na kwiaty cięte w Polsce

Specyfika produkcji roślin doniczkowych ozdobnych z liści oraz kwiatów

Produkcja roślin balkonowych i kwietnikowych ozdobnych z liści i kwiatów

Charakterystyka podstawowych trwałych roślin zielnych kwitnących wiosną i latem (pochodzenie roślin, wymagania, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i zastosowanie)

Charakterystyka podstawowych trwałych roślin zielnych kwitnących późnym latem i jesienią

(pochodzenie roślin, wymagania, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i zastosowanie)

Sezonowe roślin zielne ozdobne z kwiatów i liści (walory dekoracyjne i zastosowanie)

Walory dekoracyjne i cechy plastyczne wieloletnich zielnych roślin ozdobnych. - raport fenologiczny i zielnikowy

Technologia produkcji roślin ozdobnych w firmie Plantpol ZABORZE, opracowanie raportu

Literatura:

Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Liśiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny |Ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje pochodzenie roślin ozdobnych i jego wpływ na warunki uprawy i zastosowanie w ogrodnictwie ozdobnym

Definiuje znaczenie roślin ozdobnych i kwalifikuje rodzaje produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie

Wyjaśnia okresowość rozwoju roślin ozdobnych i łączy z nią właściwe sposoby uprawy

Opisuje wymagania uprawowe roślin ozdobnych pod względem światła, temperatury i potrzeb wodnych

Modyfikuje wzrost i rozwój roślin wykorzystaniem właściwych substancji wzrostowych i metod ekologicznych

Wyjaśnia znaczenie kultur in vitro w intensywnym rozmnażaniu roślin ozdobnych

Wyjaśnia znaczenie róż w sztuce ogrodowej

Opisuje i wyjaśnia technologie rozmnażani, produkcji i uprawy najważniejszych roślin ozdobnych uprawianych w Polsce (kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, balkonowe i kwietnikowe oraz byliny)

Umiejętności

Stosuje generatywne i wegetatywne metody rozmnażania roślin ozdobnych

Rozpoznaje gruntowe rośliny ozdobne: sezonowe i wieloletnie

Rozróżnia i monitoruje zmiany fenologiczne zachodzące w czasie całego okresu wegetacji bylin oraz stosuje metodę zielnikową do dokumentowania walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślin ozdobnych, bo docenia ich rolę i wartość w życiu człowieka

Organizuje pracę związaną z rozmnażaniem roślin ozdobnych

Podejmuje działania w celu poprawy estetyki środowiska człowieka

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska, Bożena Szewczyk-Taranek, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.