Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.DEN.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie systematyki, morfologii, wymagań siedliskowych, występowania krajowych gatunków drzew i krzewów oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych, rodzimych i aklimatyzowanych, przystosowanych do uprawy w Polsce. Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym. Poznanie asortymentu odmian roślin drzewiastych uprawianych w Europie środkowej oraz kryteriów ich stosowania w terenach zieleni.

Pełny opis:

Nazewnictwo botaniczne i systematyka. Podstawowe terminy morfologiczne, introdukcja, proweniencja. Strefy klimatyczne. Pojęcie gatunku i odmiany w aspekcie dendrologicznym.

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae,

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Pinaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków nagozalążkowych z rodzin: Cupressaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Salicaceae, Juglandaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Betulaceae, Fagaceae, Corylaceae,

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Ulmaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Rosaceae (podrodziny: Spiroideae, Maloideae, Prunoideae, Rosoideae)

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Fabaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, ,

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Aceraceae, Araliaceae, Tiliaceae, Hippocastanaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Elaeagnaceae, Cornaceae

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae ,

Pochodzenie. Biologia. Wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków okrytozalążkowych z rodzin: Caprifoliaceae, Bignoniaceae

Program ćwiczeń, zasady zaliczenia. Zasady posługiwania się kluczem do oznaczania roślin drzewiastych. Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej i zielnikowej (40 kart). Wykreślanie map zasięgów występowania rodzimych drzew w Polsce.

Analiza budowy morfologicznej i pokrojów nagozalążkowych roślin drzewiastych w terenie. Szata jesienna roslin drzewiastych. Dendroflora Krakowa.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Pinaceae .

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Cupressaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Salicaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Ulmaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Betulaceae, Corylaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Rosaceae (cz.I) – podrodzina: Spiraeoideae, Maloideae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Rosaceae (cz.II) – podrodzina: Prunoideae, Rosoideae, rodzina Fabaceae.

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae,

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Tiliaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Cornaceae

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i ich najważniejszych odmian – materiały żywe i zielnikowe. Morfologia, cechy wskaźnikowe: Caprifoliaceae, Bignoniaceae

Zapoznanie się z pokrojami i budową morfologią drzew i krzewów okrytozalążkowych (liściastych) w terenie - rozpoznawanie w stanie bezlistnym

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

2. Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Seneta W. 1987. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

4. Seneta W. 1991-1996. Drzewa i krzewy liściaste A-H. Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

6. Literatura uzupełniająca:

7. Aichele D. I. R., Schwegler A. 1998. Jakie to drzewo?. PWRiL.

8. Aas G., Riedmiller A.1994. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza S.A.

9. Combes A.J. 1996. Drzewa. Wydawnictwo Wiedza i życie.

10. Godet Jean-Denis, 1997. Drzewa i krzewy rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa

11. Jonson Owen. 2009. Przewodnik Colinsa, Drzewa. Multico Oficyna Wydawnicza

12. Łukasiewicz A. Rośliny okrywowe. PWRiL. 2003

13. Marczyński S. 2008. Clematis i inne pnącza ogrodowe. Multico Oficyna Wydawnicza.

14. Muras P., Frazik–Adamczyk M. 2002. Żywopłoty. Wydawnictwo Plantpress

15. Szymanowski T. 1974. Rozpoznawanie drzew i krzewów ozdobnych w stanie bezlistnym. PWRiL

16. Rocznik Dendrologiczny. Rocznik sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

17. Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny. 2011. Związek Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni .Warszawa.

18. Grzeszczak-Nowak. H. Muras P. 2014. Różaneczniki i azalie. Officina Botanica Sp.oo., Kraków

19. Nowak H. i T. 2003. Arboretum w Wojsławicach. http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs/arboretum

20. Nowak T.J. i wsp. 2003. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Nazywa gatunki i odmiany drzew i krzewów ozdobnych

Określa pochodzenie, mrozoodporność i wymagania siedliskowe obcych gatunków drzewiastych

Zna rodzime gatunki drzewiaste, opisuje ich zasięgi i wskazuje ich przydatność w TZ

Opisuje cechy dekoracyjne, walory estetyczne drzew i krzewów.

Wskazuje zastosowanie drzew i krzewów w parkach i ogrodachna podstawie ich walorów dekoracyjnych, wymagań siedliskowych, mrozoodporności oraz odporności na czynniki stresowe.

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną roślin drzewiastych i rozpoznaje gatunki i odmiany rosnące w terenach zieleni i ogrodach

Wykonuje dokumentację fotograficzną, zielnikową, inwentaryzacje dendrologiczna, niezbędną do prac projektowych

Dobiera gatunki i odmiany drzew do określonych warunków siedliskowych i wymagań projektowych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i potrzebę dalszego poszerzania i aktualizacji wiedzy dendrologicznej

Dostrzega rolę roślin drzewiastych jako ważnego elementu kształtującego środowisko przyrodnicze i krajobraz

Ocenia wpływ i skutki stosowania roślin drzewiastych w TZ, w tym wpływ na estetykę otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

731 egzamin ustny

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Magdalena Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Magdalena Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Magdalena Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.