Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyjazd studyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.WST.NM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyjazd studyjny
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - obowiązkowy

Pełny opis:

Ćw.

Wizyta w Katedrze Winogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Grzegorza Mendla w Brnie (Lednice). Zwiedzanie doświadczeń w winnicy, winiarni. Wykłady zaproszonych gości.

Winnice i winiarnie przemysłowe na Morawach. Zapoznanie ze sprzętem polowym i wyposażeniem przetwórni oraz ich logistyką

Węgry, Eger. Alternatywne metody produkcji - wina biodynamiczne. Degustacje i porównanie win z regionu.

Literatura:

nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

wzajemne interakcje gleba-klimat-winnica i mozliwości ich modyfikowania

zaawansowane techniki cięcia krzewów i poprawy jakości owoców

procesy metaboliczne zachodzące w winogronach oraz mechanizmy ich regulacji

nowoczesne technologie i urządzenia stosowane w winnicy i winiarni

Umiejętności - potrafi

obsługiwać specjalistyczne narzędzia i maszyny wykorzystywane w winiarstwie

wskazać zagrożenia środowiskowe wpływające na winnicę

samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy współczesnej winikultury, enologii, mikrobiologii przemysłowej oraz stosować w tych dziedzinach specjalistyczne techniki i je optymalizować

doradzać w zakresie zakładania i prowadzenia winnicy

posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla dyscypliny

Kompetencje społeczne - jest gotów do

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, sprawozdanie z wyjazdu (100% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)