Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.WOG.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa w ogrodach
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wartości użytkowej, agrotechniki i wykorzystania w przydomowych aranżacjach najważniejszych gatunków i odmian warzyw uprawianych w Polsce.

Pełny opis:

Następstwo roślin; uprawa przed- i poplonowa, uprawa współrzędna

Metody rozmnażania warzyw. Przyspieszona uprawa warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw.

Agrotechnika podstawowych gatunków warzyw: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek roślin warzywnych. Produkcja rozsady roślin warzywnych.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian roślin warzywnych: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Planowanie i aranżacja ogrodu warzywnego, zasady następstwa i doboru gatunków i odmian

Literatura:

Orłowski M. 2000. Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin

Grabowska A., Jędrszczyk E. Sękara. 2013. Skrypt, Odmianoznawstwo roślin warzywnych. UR w Krakowie

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Definicję roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych oraz historię upraw warzywnych.

Charakterystykę warzyw jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki wg pozycji systematycznej, pochodzenia, wymagań środowiskowych i przynależności do grup użytkowych.

Wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych oraz znaczenie następstwa roślin po sobie.

Sposoby rozmnażania warzyw oraz technologię produkcji rozsady roślin warzywnych.

Zabiegi agrotechniczne praktykowane w uprawie warzyw.

Opisuje biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe gatunków warzyw.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Identyfikować materiał siewny i siewki warzyw.

Właściwie zaplanować uprawę warzyw uwzględniając ich wymagania środowiskowe .

Dokonać właściwego wyboru odmian warzyw do amatorskiej uprawy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw w ogrodzie.

Propagowania walorów użytkowych podstawowych roślin warzywnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wartości użytkowej, agrotechniki i wykorzystania w przydomowych aranżacjach najważniejszych gatunków i odmian warzyw uprawianych w Polsce.

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw. Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Następstwo roślin; uprawa przed- i poplonowa, uprawa współrzędna

Metody rozmnażania warzyw. Przyspieszona uprawa warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw.

Agrotechnika podstawowych gatunków warzyw: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek roślin warzywnych. Produkcja rozsady roślin warzywnych.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian roślin warzywnych: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Planowanie i aranżacja ogrodu warzywnego, zasady następstwa i doboru gatunków i odmian

Literatura:

Orłowski M. 2000. Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin

Grabowska A., Jędrszczyk E. Sękara. 2013. Skrypt, Odmianoznawstwo roślin warzywnych. UR w Krakowie

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 1 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki, Maciej Szczałba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wartości użytkowej, agrotechniki i wykorzystania w przydomowych aranżacjach najważniejszych gatunków i odmian warzyw uprawianych w Polsce.

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw. Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Następstwo roślin; uprawa przed- i poplonowa, uprawa współrzędna

Metody rozmnażania warzyw. Przyspieszona uprawa warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw.

Agrotechnika podstawowych gatunków warzyw: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek roślin warzywnych. Produkcja rozsady roślin warzywnych.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian roślin warzywnych: kapustowatych, selerowatych, czosnkowatych, psiankowatych, dyniowatych, komosowatych, bobowatych, astrowatych, rdestowatych, kukurydzy cukrowej, roszponki warzywnej i szparaga lekarskiego.

Planowanie i aranżacja ogrodu warzywnego, zasady następstwa i doboru gatunków i odmian

Literatura:

Orłowski M. 2000. Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin

Grabowska A., Jędrszczyk E. Sękara. 2013. Skrypt, Odmianoznawstwo roślin warzywnych. UR w Krakowie

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)