Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SEM.SM.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Prezentacja zebranych wyników wraz z interpretacją oraz dyskusją

Pełny opis:

Prezentacja zebranych wyników wraz z interpretacją oraz dyskusją

Literatura:

Podstawowa Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa..

Uzupełniająca Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie

Badania, pomiary i eksperymenty oraz interpretację uzyskanych wyników

etapy prowadzenia prac projektowych

przeglądowe prace naukowe

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

znajdować źródła bibliograficzne i korzystać z nich w celu przygotowaniu pracy magisterskiej

dokumentować, opracowywać oraz prezentować wyniki własnej pracy magisterskiej, wypowiadając się w sposób swobodny i wykorzystując techniki multimedialne

właściwie interpretować wyniki własnych badań, a także dyskutować nad rezultatami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

docenienia badań naukowych na rzecz sztuki ogrodowej i ich znaczenia w życiu człowieka

kreatywnego myślenia, aktualizacji zdobytej wiedzy i własnego rozwoju

współdziałania w grupie ponosząc odpowiedzialność za powierzone prace

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnych, ocena zaangażowania w dyskusji, przygotowanie pracy dyplomowej (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Leszek Bylina, Ewa Dziedzic, Małgorzata Frazik-Adamczyk, Anna Kapczyńska, Magdalena Kulig, Małgorzata Locher, Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska, Ewa Sitek, Bożena Szewczyk-Taranek, Adam Tofilski, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Anna Kapczyńska, Magdalena Kulig, Halina Kurzawińska, Małgorzata Maślanka, Justyna Mazur, Piotr Muras, Magdalena Nawrotek, Barbara Nowak, Bożena Szewczyk-Taranek, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.