Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SED.SM.OOTXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach seminarium dyplomowego studenci prezentują i dyskutują szczegółowe założenia, metodologię i wyniki przygotowywanych prac dyplomowych. Uzyskują metodyczne i merytoryczne przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej i możliwość konsultacji wszystkich aspektów pracy w trakcie jej realizacji.

Pełny opis:

Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy

dyplomowej. Student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat roli zajęć seminaryjnych i promotora w przygotowaniu pracy dyplomowej. Student zapoznaje się z obowiązującymi zasadami pisania pracy dyplomowej (strukturą pracy dyplomowej i rola poszczególnych rozdziałów w całokształcie pracy, zasadami prowadzenia wyszukiwania i selekcji źródeł bibliograficznych, roli analizy i syntezy w postępowaniu badawczym, zasadach poprawnego wnioskowania, wymogach edytorskich, stylu bibliografii i zasady cytowań). Student poznaje zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.

W ramach przedmiotu studenci prezentują i dyskutują kolejne rozdziały prac dyplomowych i wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Literatura:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca:

Zenderowski R. Technik ma pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych. CeDeWu, Warszawa, 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej badań w zakresie technologii roślin leczniczych. Student umie sformułować hipotezy badawcze i potrafi dokonać ich weryfikacji, zna zasady poprawnego przeprowadzania, opisu, analizy i dyskusji eksperymentów naukowych. Umie wyciągać poprawne i uzasadnione wnioski. Student potrafi redagować technicznie i merytorycznie spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem terminologii naukowej oraz przestrzega etycznych aspektów pisania pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji pracy dyplomowej, umiejętności obrony założeń pracy dyplomowej, aktywnego uczestniczenia w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.