Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek odręczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.RYO.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek odręczny
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rysunku odręcznego, z zasadami perspektywy i wykorzystania rysunku odręcznego w zawodzie architekta krajobrazu

Pełny opis:

Treści kształcenia

Martwa natura z elementami perspektywy i motywami roślinnymi

Rysunek turystyczne tablicy informacyjnej w pejzażu

Rysunek alei parkowej w perspektywie jednozbiegowej, rysunek konstruowany

Rysunek fragmentu parku: lampy, ławki, kosza

Rysunek altany ogrodowej w parku. Rysunek zieleni

Rysunek chałupy w otoczeniu sadu na tle rozległego krajobrazu zielonego

Rysunek kiosku do sprzedaży kwiatów na tle architektury miasta

Praca malarsko-rysunkowa z użyciem motywu roślinnego. Synteza technik artystycznych

Literatura:

1. Bartel K. 1928. Perspektywa malarska – zasady, zarys historyczny, estetyka. Lwów – Warszawa. Wyd. Książnica – Atlas

2. Rylke J., Skalski J., Rokosza J., Ducki J., Smagała J., 1996. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa

3. Simblet S. 2006. Rysunek-podręcznik. Wyd. Arkady. Warszawa

4. Franzblau W., Gałek M., Uruszczak M. 2008. Podstawy rysunku architektonicznego. Wyd. Atropos. Kraków

5. Neufert E. 2007. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wyd. Arkady

6. Siewniak A., Mitkowska A. 1998 Tezaurus sztuki ogrodowej. Oficyna Wydawnicza: Rytm. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu perspektywy

Umiejetności

Potrafi opracować dokumentację opisową, umie wykonać rysunki odręczne w zakresie sztuki ogrodowej jako elementy dokumentacji graficznej

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, w tym planowania i działania w sposób przedsiębiorczy oraz umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.