Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozależnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PCD.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozależnych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli produktów ogrodniczych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Student poznaje żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych oraz uczy się tak zestawiać produkty, aby im przeciwdziałać. Uwzględniona zostanie także ocena sposobu żywienia człowieka chorego.

Pełny opis:

Wprowadzenie do roli żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób

Światowe i rządowe strategie poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie

Żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych

Rola produktów ogrodniczych w żywieniu w wybranych chorobach cywilizacyjnych (hiperlipidemii, otyłości, chorobach serca i naczyń, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach przewodu pokarmowego, osteoporozie i in.)

Praktyczne wskazówki do żywienia człowieka chorego

Opracowywanie zaleceń dietetycznych, przy szczególnym udziale produktów ogrodniczych, w żywieniu w poszczególnych chorobach cywilizacyjnych

Literatura:

Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu - Gawęcki J., Hryniewiecki L. PWN Warszawa 2003

Żywienie człowieka zdrowego i chorego - Hasik J., Gawęcki J. PWN Warszawa 2003

Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu - Gertig H., Przysławski J. PZWL Warszawa 2006

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw - Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. PZWL Warszawa 2008

Normy żywienia człowieka - Ziemlański Ś. PZWL Warszawa 2001

Podstawy nauki o żywieniu człowieka - przewodnik do ćwiczeń - Roszkowski W. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wylicza uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych

Wylicza zasady prawidłowego żywienia człowieka chorego

Kwalifikuje wykorzystanie produktów ogrodniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych

Umiejętności

Analizuje zawartość składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych

Potrafi zaplanować żywienie dla różnych jednostek chorobowych

Tłumaczy zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znajduje i zestawia produkty ogrodnicze pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)