Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty ogrodnicze w profilaktyce chorób dietozależnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PCD.SM.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty ogrodnicze w profilaktyce chorób dietozależnych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli produktów ogrodniczych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Student poznaje żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych oraz uczy się tak zestawiać produkty, aby im przeciwdziałać. Uwzględniona zostanie także ocena sposobu żywienia człowieka chorego.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wprowadzenie do roli żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób.

Choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych.

Żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych.

Rola produktów ogrodniczych w żywieniu w wybranych chorobach cywilizacyjnych (hiperlipidemii, otyłości, chorobach serca i naczyń, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach przewodu pokarmowego, osteoporozie i in.).

Produkty ogrodnicze w żywieniu w chorobach wieku dziecięcego.

Praktyczne wskazówki do żywienia człowieka chorego.

Opracowywanie zaleceń dietetycznych, przy szczególnym udziale produktów ogrodniczych, w żywieniu w poszczególnych chorobach cywilizacyjnych.

Literatura:

Gawęcki J., Hryniewiecki L. 2003. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

Hasik J., Gawęcki J. 2003. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa.

Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Ziemlański Ś. 2001. Normy żywienia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa.

Roszkowski W. 2000. Podstawy nauki o żywieniu człowieka - przewodnik do ćwiczeń. SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wylicza uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych.

Ocenia sposób żywienia zbiorowego, w szpitalach, uzdrowiskach.

Wylicza zasady prawidłowego żywienia człowieka chorego.

Kwalifikuje wykorzystanie produktów ogrodniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Umiejętności

Analizuje zawartość składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych.

Potrafi zaplanować żywienie dla różnych jednostek chorobowych.

Tłumaczy zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znajduje i zestawia produkty ogrodnicze pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie.

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie klasyfikuje produktów spożywczych, nie posiada wiedzy na temat ich zawartości oraz działania, nie analizuje przyczyn chorób dietozależnych.

Niw analizuje zawartość większości składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych. Nie potrafi zaplanować żywienia dla różnych jednostek chorobowych. Nie znajduje i nie umie zestawić produktów ogrodniczych pozwalających na uniknięcie błędów żywieniowych.

Nie potrafi pracować w grupie i nie przygotowuje raportów. Słabo rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego, nie potrafi prawidłowo uwzględnić ich w planowaniu jadłospisów dla różnych jednostek chorobowych.

Na ocenę 3

Klasyfikuje produkty spożywcze, posiada niepełną wiedzę na temat ich zawartości oraz działania, nie analizuje przyczyn chorób dietozależnych.

Analizuje zawartość większości składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych. Nie potrafi zaplanować żywienia dla większości jednostek chorobowych. Znajduje i częściowo zestawia produkty ogrodnicze pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych.

Potrafi pracować w grupie lecz przygotowuje słabe raporty. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego lecz nie potrafi prawidłowo uwzględnić ich w planowaniu jadłospisów dla różnych jednostek chorobowych.

Na ocenę 4

Klasyfikuje produkty spożywcze, posiada niepełną wiedzę na temat ich zawartości oraz działania, analizuje niektóre przyczyny chorób dietozależnych.

Analizuje zawartość większości składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych. Potrafi zaplanować żywienie dla większości jednostek chorobowych. Znajduje i częściowo zestawia produkty ogrodnicze pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych.

Potrafi pracować w grupie i przygotowywać raporty. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego lecz nie zawsze potrafi prawidłowo uwzględnić je w planowaniu jadłospisów dla różnych jednostek chorobowych.

Na ocenę 5

Klasyfikuje produkty spożywcze, posiada wiedzę na temat ich zawartości oraz działania, analizuje przyczyny chorób dietozależnych.

Analizuje zawartość składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych. Potrafi zaplanować żywienie dla różnych jednostek chorobowych. Znajduje i zestawia produkty ogrodnicze pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych.

Potrafi pracować w grupie i przygotowywać raporty. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)