Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w ogrodnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.LGO.SM.OOGLY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w ogrodnictwie
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z praktycznym i etycznym obrotem produktów ogrodniczych

Zagadnienia dotyczące przechowywania i obrotu produktami ogrodniczymi, sposobem pakowania, transportem. Sposoby ekspozycji produktów ogrodniczych przeznaczonych do sprzedaży

Pełny opis:

Treści kształcenia

Definicja logistyki jako interdyscyplinarnej dziedziny usprawniającej obrót produktami ogrodniczymi

Gospodarka wodna roślin, jej wpływ na trwałość i jakość materiału roślinnego ( zbiór i traktowanie rozbiorcze produktów ogrodniczych)

Substancje chemiczne poprawiające jakość produktów ogrodniczych

Sortowanie, pakowanie i przygotowanie do transportu produktów ogrodniczych

Przepisy prawne regulujące kwalifikację materiału roślinnego: paszporty roślinne przydzielane przez IOR i lista roślin objętych paszportami. Własność odmiany

Etapy obrotu materiałem ogrodniczym do producenta do konsumenta

Sposoby znakowania produktów ogrodniczych w międzynarodowym systemie kodów EAN – znaczenia systemu w logistyce i sprzedaży produktów ogrodniczych.

Schemat dystrybucji oraz głównych kierunków sprzedaży produktów ogrodniczych e Polsce i na świecie

Sposoby ekspozycji produktów ogrodniczych w sprzedaży detalicznej (wartość dodana produktu, konfekcjonowanie , etykiety).

Literatura:

Ciechomski W., Jabłońska L., 1978. Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji produkcji ogrodniczej. Zeszyt 1. Organizacja pracy i procesów produkcyjnych w ogrodnictwie. Wyd. SGGW – AR, Warszawa

Makosz E. (red.), 1997. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Wyd. Agrosan s.c. Sandomierz Dzienniki Ustaw

Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., 5.Rokicki T., Wicki L. 2008. Logistyka – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 260ss.

Podręcznik stosowania kodów GS1. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2006: 68 ss.

Huges A. 2000. Retailers, knowledges and changing commodity networks: the case of the cut fower trade. Geoforum 31/2: 175-190.

Możliwość zwiększenia zbytu i sprzedaży naszych owoców i przetworów

owocowych w kraju i zagranicą. XXIX Międzynarodowe Seminarium Sadownicze,Limanowa 2009

Podręcznik stosowania kodów GS1. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2006: 68 ss.

Huges A. 2000. Retailers, knowledges and changing commodity networks: the case of the cut fower trade. Geoforum 31/2: 175-190.

Możliwość zwiększenia zbytu i sprzedaży naszych owoców i przetworów

owocowych w kraju i zagranicą. XXIX Międzynarodowe Seminarium Sadownicze,Limanowa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje logistykę jako interdyscyplinarna dziedzinę usprawniającą obrót produktami ogrodniczymi

Opisuje wpływ warunków fizyko-chemicznych na trwałość i jakość materiału roślinnego

Nazywa substancje chemiczne poprawiające trwałość i jakość rozbiorcza produktów ogrodniczych

Dostosowuje sposoby sortowania , pakowania i przygotowania produktów ogrodniczych do transportu i sprzedaży

Interpretuje przepisy prawne regulujące kwalifikacje materiału roślinnego

Umiejętności

Klasyfikuje poszczególne etapy obrotu handlowego materiałem ogrodniczym

Rozumie Znaczenie systemu kodów EAN w logistyce i sprzedaży produktów ogrodniczych

Układa schematy dystrybucji oraz główne kierunki importu i eksportu produktów ogrodniczych w Polsce i na świecie

Ilustruje sposoby ekspozycji produktów ogrodniczych w sprzedaży detalicznej

Klasyfikuje poszczególne etapy obrotu handlowego materiałem ogrodniczym

Rozumie Znaczenie systemu kodów EAN w logistyce i sprzedaży produktów ogrodniczych

Kompetencje społeczne

Uzasadnia role logistyki i planowania transportu, magazynowania i sprzedaży w obrocie materiałem ogrodniczym

Argumentuje znaczenie jakości produktów ogrodniczych

Docenia rolę sposobu pokazania i ekspozycji produktów ogrodniczych jako sposobów skutecznej sprzedaży

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie definiuje pojęcia logistyki. Nie zna sposobów sprzedaży, pakowania i przygotowania produktów ogrodniczych do transportu

Nie zna etapów obrotu handlowego materiałem ogrodniczym. Nie umie się posługiwać systemem kodów EAN. Nie umie stworzyć schematów dystrybucji oraz ekspozycji produktów ogrodniczych.

Nie jest świadomy roli logistyki i planowania transportu w nowoczesnym świecie. Nie rozróżnia jakości produktów ogrodniczych. Nie docenia roli ekspozycji materiału ogrodniczego w sprzedaży

Na ocenę 3

Zna pojęcie logistyki ale nie zna warunków fizyko-chemicznych wpływających na trwałość i jakość materiału roślinnego. Nie zna przepisów prawnych i funkcjonowania systemu kodów EAN.

Wyróżnia etapy obrotu handlowego materiałem ogrodniczym. Umie posługiwać się posługiwać systemem kodów EAN. Potrafi stworzyć schematów dystrybucji oraz ekspozycji produktów ogrodniczych.

Jest świadomy roli logistyki i planowania transportu w nowoczesnym świecie ale nie rozróżnia jakości produktów ogrodniczych. Nie docenia roli ekspozycji materiału ogrodniczego w sprzedaży

Na ocenę 4

Zna i rozumie pojęcie logistyki. Zna sposoby obrotu produktami ogrodniczymi. Zna schematy dystrybucji materiału ogrodniczego

Wyróżnia etapy obrotu handlowego materiałem ogrodniczym. Umie posługiwać się posługiwać systemem kodów EAN. Potrafi stworzyć schematów dystrybucji oraz ekspozycji produktów ogrodniczych. Zna zasady przygotowania do transportu materiału ogrodniczego

Jest świadomy roli logistyki i planowania transportu w nowoczesnym świecie. Rozróżnia jakość produktów ogrodniczych. Docenia rolę ekspozycji materiału ogrodniczego w sprzedaży.

Na ocenę 5

Zna i rozumie pojęcie logistyki. Zna sposoby obrotu produktami ogrodniczymi. Zna schematy dystrybucji materiału ogrodniczego. Zna sposoby ekspozycji produktów ogrodniczych w sprzedaży detalicznej.

Uzasadnia rolę logistyki . planowania transportu, magazynowania i sprzedaży w obrocie materiałem ogrodniczym. Wyróżnia etapy obrotu handlowego materiałem ogrodniczym. Umie posługiwać się posługiwać systemem kodów EAN. Potrafi stworzyć schematów dystrybucji oraz ekspozycji produktów ogrodniczych. Zna zasady przygotowania do transportu materiału ogrodniczego

Jest świadomy roli logistyki i planowania transportu w nowoczesnym świecie. Identyfikuje i poprawia jakość produktów ogrodniczych. Docenia rolę ekspozycji materiału ogrodniczego w sprzedaży detalicznej produktów ogrodniczych

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.