Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwiaciarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.KWI.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwiaciarstwo
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie pochodzenia roślin ozdobnych, zasad rozmnażania i wymagań uprawowych, czynników modyfikujących wzrostu i rozwój. Rola kultury in vitro w produkcji różnych grup roślin ozdobnych. Technologie produkcji ważnych gospodarczo roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte, doniczkowe, sezonowe i byliny. Podstawowy dobór i walory dekoracyjne oraz zmienność w czasie wegetacji zielnych roślin ozdobnych.

Pełny opis:

Zastosowanie roślin ozdobnych w aspekcie ich pochodzenia (lasy tropikalne, lasy twardolistne, lasy laurolistne, stepy, prerie, lasy liściaste i iglaste, półpustynie i pustynie)

Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka oraz rodzaje produkcji i kierunki rozwoju roślin ozdobnych w Polsce i na świeci

Różnorodność roślin ozdobnych w kontekście okresowości ich rozwoju.

Sposoby upraw roślin ozdobnych: otwarty grunt, osłony, laboratoria in vitro

Wymagania uprawowe roślin ozdobnych: światło, temperatura, woda

Substancje wzrostowe w uprawie roślin ozdobnych oraz niechemiczne sposoby regulacji wzrostu i pokroju roślin

Kultury in vitro w intensywnym rozmnażaniu roślin ozdobnych (sadzonki, mateczniki)

Rozmnażanie generatywne roślin ozdobnych: zabiegi przedsiewne, siew, pielęgnacja rozsady

Rozmnażanie roślin ozdobnych oparte na zdolnościach restytucyjnych (mateczniki, rodzaje sadzonek, warunki zewnętrzne sadzonkowania, terminy, podłoża i preparaty stymulujace ukorzenianie, rozmnażanie przez odkłady)

Wykorzystanie naturalnych przystosowań roślin do rozmnażania geofitów budowa i rodzaje organów, warunki przechowywania, terminy sadzenia: CEBULE

Wykorzystanie naturalnych przystosowań roślin do rozmnażania geofitów budowa i rodzaje organów, warunki przechowywania, terminy sadzenia: bulwy epikotylowe i hypokotylowe, kłącza

Inne metody wegetatywnego rozmnażania roślin: podział, odrosty, odrośla, rozmnóżki, rozłogi, karpy korzeniowe

Kultury in vitro: rozmnażanie klonalne (inicjacja, namnażanie pędów, ukorzenianie i aklimatyzacja), metody rozmnażania (organogeneza i somatyczna embriogeneza

Literatura:

Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Liśiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny |Ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje pochodzenie roślin ozdobnych i jego wpływ na warunki uprawy i zastosowanie w ogrodnictwie ozdobnym

Definiuje znaczenie roślin ozdobnych i kwalifikuje rodzaje produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie

Wyjaśnia okresowość rozwoju roślin ozdobnych i łączy z nią właściwe sposoby uprawy

Opisuje wymagania uprawowe roślin ozdobnych pod względem światła, temperatury i potrzeb wodnych

Modyfikuje wzrost i rozwój roślin wykorzystaniem właściwych substancji wzrostowych i metod ekologicznych

Wyjaśnia znaczenie kultur in vitro w intensywnym rozmnażaniu roślin ozdobnych

Wyjaśnia znaczenie róż w sztuce ogrodowej

Opisuje i wyjaśnia technologie rozmnażani, produkcji i uprawy najważniejszych roślin ozdobnych uprawianych w Polsce (kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, balkonowe i kwietnikowe oraz byliny)

Umiejętności

Stosuje generatywne i wegetatywne metody rozmnażania roślin ozdobnych

Rozpoznaje gruntowe rośliny ozdobne: sezonowe i wieloletnie

Rozróżnia i monitoruje zmiany fenologiczne zachodzące w czasie całego okresu wegetacji bylin oraz stosuje metodę zielnikową do dokumentowania walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślin ozdobnych, bo docenia ich rolę i wartość w życiu człowieka

Organizuje pracę związaną z rozmnażaniem roślin ozdobnych

Podejmuje działania w celu poprawy estetyki środowiska człowieka

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska, Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 13 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska, Małgorzata Malik, Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.