Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.BOT.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością form morfologicznych i anatomicznych roślin, organografią, trwałością, inwazyjnością oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami klasyfikacji świata roślinnego i podstawami taksonomii. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako żywego, złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu, zależnie od warunków środowiska elastycznego (odwracalnego) lub plastycznego (nieodwracalnego). Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy, oceniać wytrzymałość i przydatność do różnych warunków środowiska antropogenicznego a korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Pozna więc botaniczne podstawy umożliwiające dalsze kształcenie – zgodne z sylwetką absolwenta

Pełny opis:

Zmiany anatomiczno-funkcjonalne roślin w wyniku apoptozy i starzenia się roślin

Zasady klasyfikacji świata roślinnego i podstawy taksonomii roślin

Ogólne tendencje ewolucyjne w budowie i rozmnażaniu roślin lądowych

Formy wzrostu roślin nasiennych, rozmnażanie generatywne i wegetatywne, biologia rozsiewania nasion i owoców

Modyfikujące warunki środowiska, grupy ekologiczne roślin; charakterystyka ważniejszych (rodzimych) rodzin botanicznych

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Anatomia porównawczo-przeglądowa organów i tkanek zgodnie z rozwojem ewolucyjnym roślin niższych

Przegląd głównych przedstawicieli gromad i klas roślin nagozalążkowych

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zajęcia terenowe – poznawanie roślin w środowisku naturalnym: podmiejskie tereny ruderalne i synantropijne, oraz tereny leśne i łąkowe (Szarów, Wola Radziszowska)

Literatura:

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia oraz t. II. Systematyka. PWN Warszawa

PAŁCZYŃSKI A., PODBIELKOWSKI Z., POLAKOWSKI B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

HEJNOWICZ Z.,2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa

Praca zbiorowa pod red. POJNARA E., 1980-1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

SZAFER W., KULCZYŃSKI S., PAWŁOWSKI B. 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje, stosując poprawną nomenklaturę botaniczną, budowę roślin

Wyjaśnia różnorodność anatomiczną i morfologiczną w obrębie różnych taksonów w zależności od sezonów wegetacyjnych

Opisuje ogólne zasady i metody rozmnażania roślin

Definiuje ogólne pojęcia stosowane w taksonomii roślin

Kwalifikuje rośliny do podstawowych taksonów

Charakteryzuje cechy budowy roślin charakterystyczne dla różnych środowisk

Znajduje zastosowanie roślin w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym

Odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości – zgodnie z kierunkiem studiów

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, grupy roślin

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin

Porównuje poziom organizacji morfologiczno-anatomicznej roślin w różnych warunkach siedliskowych i sezonach wegetacji

Ocenia możliwość zastosowania praktycznego różnych sposobów rozmnażania roślin i wykorzystania ich w planowanej przestrzeni

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym naturalnym i antropogenicznym

Przewiduje stan ewentualnego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.