Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biostatistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1sa.BST.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatistics
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Introduction to statistical methods useful for data summary and evaluation of experimental results. Demonstration of spreadsheets and dedicated software for data analysis. Knowledge about experimental design and basic statistical approaches to analyze data collected from experiments and how to handle the data using computer software. Student will learn statistical functions built in Excel (Libre Office) and in dedicated software, various procedures of data management and interpretation of the results.

Students will learn principles of data management, how to summarize variables and present collected data and results. They will learn how to design experiments and apply advanced statistical methods for their analyses, interpret results considering estimation errors, and explore relationships between variables. They will perform statistical analyses using spreadsheet and statistical software and they will present results of a case study analyses of their choice.

Pełny opis:

Introduction to statistical methods useful for data summary and evaluation of experimental results. Demonstration of spreadsheets and dedicated softwares for data analysis. Knowledge about experimental design and basic statistical approaches to analyze data collected from experiments and how to handle the data using computer software. Student will learn statistical functions built in Excel and in dedicated software, various procedures of data management and interpretation of the results.

Students will learn principles of data management, how to summarize variables and present collected data and results. They will learn how to design experiments and apply advanced statistical methods for their analyses, interpret results considering estimation errors, and explore relationships between variables. They will perform statistical analyses using spreadsheet and statistical softwares and they will present results of a case study analyses of their choice.

Variables, scales, distributions, sampling

Descriptive statistics

Sampling, estimation, errors

Experimental design, sources of variation

Analysis of variance

Regression

Non-parametric tests

Data management in spreadsheets

Calculation of descriptive statistics

Data and results visualization

Testing statistical hypotheses based on mean comparison Analysis of variance of different experimental designs

Analysis of regression and correlation

Case study presentation

Literatura:

Electronic Statistical Textbook, Statsoft:

http://www.statsoft.com/textbook/

University of Reading Statistical Service Centre: http://www.reading.ac.uk/ssc

Efekty uczenia się:

EPB_W01, EPB_W09

EPB_U02, EPB_U04

EPB_K02

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Report 711

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)