Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Winogrodnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.WIN.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Winogrodnictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy-obowiązkowy

Pełny opis:

Historia uprawy i znaczenie winorośliSystematyka rodziny Vitaceae. Gatunki tworzące odmiany szlachetne i podkładki. Podstawy ampelografii. Rejony uprawy winorośli, charakterystyka siedliskowa wielkich regionów winiarskich

Morfologia i anatomia krzewu (system korzeniowy, części nadziemne zdrewniałe i zielne), ich budowa i rola.Rozwój i wzrost winorośli, cykl wzrostowy pnącza, fazy fenologiczne krzewów, spoczynek krzewówKwitnienie, zawiązywanie owoców. Wzrost i rozwój owocu. Skład winogron. Czynniki kształtujące jakość winogron.

Rozmnażanie winorośli (metody auto i ksenowegetatywne, właściwy dobór podkładek, interakcje podkładka- naszczep, niezgodność fizjologiczna. Produkcja krzewów w szkółce. Jakość materiału nasadzeniowego.

Siedlisko (terroir) winnicy – ogólne aspekty i kryteria wyboru. Ocena parametrów opisujących siedlisko: topografię, klimat, glebę stanowiska pod winnicęProjektowanie winnicy (wielkość, rozplanowanie i orientacja kwater, formy prowadzenia i rozstawa krzewów, rodzaje rusztowań, infrastruktura winnicy, aspekty ekonomiczne zakładania plantacjiZakładanie i prowadzenie młodej winnicy – przygotowanie stanowiska, sadzenie, prowadzenie młodych winorośli

Podstawy mineralnego żywienia winorośli – rola podstawowych makro i mikroelementów wżywieniu lrzewów, diagnostyka zaburzeń w odżywianiu mineralnym, określanie potrzeb żywieniowych krzewówPielęgnacja gleby w winnicach

Prowadzenie winnicy starszej – cięcie, zmiany formy prowadzenia, cięcie odmładzające, zabiegi poprawiające jakość gron, mechanizacja w winnicy

Literatura:

Postawowa

Myśliwiec R. 2006. Winorośl i wino, PWRiL, Warszawa.

Winkler A.J. et al. . 1974. General viticulture, University of California Press, Berkeley

Keller M. 2010. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology. Academic Press

Uzupełniająca

Creasy G.L. and Creasy L.L. 2009. Grapes, CABI Publishing, Wallingford, UK

Delrot S. et al. 2010. Methodologies and Results in Grapevine Research, Springer Science+Media B.V, Dordrecht, NL.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

znaczenie winogrodnictwa (oraz wielkość produkcji winogron i ich przetworów) w Polsce i na świecie jako ważnego działu produkcji roślinnej. Opisuje pochodzenie gatunków uprawnych winorośli i ich rolę w tworzeniu odmian uprawnych i typów podkładek.

wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie krzewów - posiada rozległą wiedzę z zakresu ekofizjologii winorośli.

nowoczesne technologie produkcji materiału rozmnożeniowego winorośli i oceny jego jakości

biologię, fenologię, wartość biologiczną i cechy odmianowe ważnych gospodarczo szczepów winorośli uprawianych w Polsce i na świecie

wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na jakość i wartość biologiczną winogron, wina i derywatów

tłumaczy na poziomie zaawansowanym procesy związane ze wzrostem i rozwojem winorośli

klasyfikuje kryteria oceny dojrzałości zbiorczej winogron, rozróżnia metody ich zbioru.

rozpoznaje sposoby postępowania pozbiorczego z różnymi częściami morfotycznymi winorośli, przygotowanie ich do dalszego przerobu/ przechowywania z zachowaniem najwyższej jakości surowca

nowoczesne technologie, wyposażenie stosowane w winnicach oraz alternatywne metody produkcji i wykorzystania winogron

Umiejętnośći -potrafi

zastosować najnowsze technologie w produkcji materiału rozmnożeniowego winorośli

zaprojektować, założyć i poprowadzić winnicę konwencjonalną i ekologiczną, a także wykonać doświadczenie z zakresu winogrodnictwa polowego

modyfikować zaawansowane techniki uprawy krzewów dla uzyskania plonu o wysokiej jakości.

rozpoznać podstawowe gatunki/szczepy winorośli i wykorzystywać ich cechy biologiczne i gospodarcze w produkcji towarowej

rozróżnić i wskazać czynniki ryzyka wpływające na winnicę, potrafi je przewidzieć i zapobiegać

dokonuje właściwego wyboru odmian winorośli do uprawy polowej i przetwórstwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku. Potrwafi dopasować właściwe szczepy do wybranego siedliska

wykorzystać swoją wiedzę jako profesjonalny doradca - winogrodnik

Kompetencje społeczne - jest gotów do

rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie

cechuje się odpowiedzialnością za produkcję winogron i derywatów spełniających normy bezpiecznej żywności

zarządzania zespołem, współpracy i pracy grupowej

działania w sposób przedsiębiorczy, fachowego doradztwa w zakresie uprawy winorośli

Rozmnażanie winorośli – szczepienie, okulizacja, sadzonkowanie, ocena jakości materiału nasadzeniowego. Zakładanie szkółki winorośli: wymagania prawne i organizacyjne.Ocena architektury systemu korzeniowego, analiza frekwencji mikoryzowej Część nadziemna – ocena uszkodzeń mrozowych po sezonie zimowym – implikacje dla cięcia Sadzenie winnicy

Techniki cięcia i formowania krzewów. Wpływ cięcia na relacje świetlne w krzewie. Zabiegi formujące: zasady, wykonanie i oddziaływanie na strukturę plonu. Możliwości poprawy jakości owoców – światło, przerzedzanie, ograniczenie wzrostu Metody ochrony winnicy przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (pasy wiatrochronne, siatki przeciwgradowe, ochrona przed przymrozkami wiosennymi) Winnica ekologiczna i biodynamiczna – wymogi, przygotowanie gospodarstwa do certyfikacji. Metody prognozowania wielkości zbiorów.Wyznaczanie terminu zbioru owoców

Przygotowanie projektu winnicy produkcyjnej Derywaty winogron – ocena ich jakości i możliwości wykorzystania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny (50% udziału w ocenie końcowej)

raporty z ćwiczeń terenowych, projekt winnicy produkcyjnej/ekologicznej/dla potrzeb agroturystyki (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)