Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PWW.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica)
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - obowiązkowy

Pełny opis:

Produkcja materiału nasadzeniowego: zasady pozyskiwania, przechowywania łóz i sadzonek, zakładanie i prowadzenie szkółki winorośli, szczepienie i przeszczepianie winorośli

Zakładanie winnicy; przygotowanie stanowiska, terminy, techniki sadzenia, mechanizacja zabiegu. Otoczenie winnicy: ogrodzenie, pasy wiatrochronne, osłony. Konstrukcje podpór w winnicy.

Cięcie i wyprowadzanie różnych form winorośli. Zasady formowania krzewów. Formy pienne: jednopienne, dwupienne oraz formy bezpienne: pięść, głowa. Formy niskie, średnie i wysokie; ze stałym i wymiennym ramieniem. Sposoby prowadzenia krzewów: zabiegi w 1. i 2. roku po posadzeniu. Prowadzenie krzewów starszych. Wyprowadzenie właściwej formy prowadzenia - implikacje dla plonowania.

Techniki poprawy jakości plonu winogron. Zabiegi pielęgnacyjne w winnicy: przerzedzanie latorośli i kwiatostanów, cięcie pasierbów, usuwanie wierzchołków latorośli przed kwitnieniem, letnie ogławianie latorośli, obrywanie liści, usuwanie korzeni podpowierzchniowych, zielone żniwa.

Winobranie. Ocena stopnia dojrzałości i jakości przerobowej winogron. Metody zbioru winogron. Kierunki i sposoby przerobu winogron białych i czerwonych

Literatura:

Myśliwiec R. 2006. Winorośl i wino. PWRiL, Warszawa.

Creasy G.L. and Creasy L.L. 2009. Grapes, CABI Publishing, Wallingford, UK

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

wagę jakości materiału nasadzeniowego jako żródła wysokich plonów

wzajemne interakcje gleba-klimat-winnica i mozliwości ich modyfikowania

zaawansowane techniki cięcia krzewów i ich fizjologiczne podstawy

procesy metaboliczne zachodzące w winogronach oraz mechanizmy ich regulacji

zaawansowane metody poprawy jakości plonu winorośli

Umiejetności - potrafi

obsługiwać specjalistyczne narzędzia i maszyny wykorzystywane w winiarstwie

wykonać lustrację krzewów, wybrać właściwy schemat cięcia i prowadzenia krzewów

prognozować plony w winnicy, określić właściwy termin zbioru owoców

doradzać w zakresie zakładania i prowadzenia winnicy

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

współpracy w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, pokaz umiejętności praktycznych (100% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Grzegorz Opioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)