Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PPO.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy obowiązkowy

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

ĆW. terenowe

"Wizyta studialna w szkółce roślin ozdobnych, wyposażenie techniczne gospodarstwa, kontenerowa uprawa roślin

ozdobnych, przygotowanie roślin do spedycji, zabiegi pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia, organizacja

gospodarstwa."

"Wizyta studialna w wybranych gospodarstwach warzywniczych blisko Krakowa, nowoczesne sposoby

przygotowania rozsad warzyw, rodzaje osłon stosowanych w uprawie przyspieszonej, zapoznanie z maszynami

uprawowymi, agrotechnika roślin w polu i pod osłonami, ogniwa płodozmianowe, przygotowanie towaru do

spedycji, przechowywanie."

"Wizyta studialna w szkółce drzew owocowych, organizacja i wyposażenie gospodarstwa o profilu szkółkarskim,

urządzenia i maszyny, zabiegi pielęgnacyjne i prowadzenie szkółki w kolejnych latach, wykopywanie materiału

szkółkarskiego, sortowanie, przechowywanie materiału, prowadzenie dokumentacji."

Literatura:

Podstawowa

Siwek P. 2010. Warzywa pod folią i włókniną, Hortpress, Warszawa.

Knaflewski M. 2011. Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca

Czasopismo Hasło Ogrodnicze, PlantPress.

Czasopismo Pod Osłonami HortPress.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

"podstawowe techniki, narzędzia i materiały z dziedziny rolnictwa i ogrodnictwa w

tym: szkółkarskie, sadownicze, warzywnicze, do produkcji roślin ozdobnych i

zielarskich oraz przechowalnicze"

"zasady uprawy roli, żywienia roślin ogrodniczych oraz ochrony roślin obejmujące

aspekty produkcji roślinnej w polu i pod osłonami"

"fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów i wyrobów stosowanych w

budownictwie ogrodowym"

umiejetności - potrafi

"wyszukiwać i wykorzystywać potrzebne informacje dotyczące teoretycznych i

praktycznych zagadnień związanych z produkcją ogrodniczą i pszczelarską oraz

organizacją przestrzeni produkcyjnej ogrodnictwa"

identyfikować i analizować zjawiska wpływające na wydajność produkcji ogrodniczej, jakość produktów, a także zmiany stanu środowiska naturalnego będące efektem działalności rolniczej

komunikować się z otoczeniem społeczno-gospodarczym z użyciem specjalistycznej terminologii ogrodniczej

kompetencje społeczne - jest gotów do

krytycznej oceny własnej wiedzy i ciągłego dokształcania się oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

student opracowuje raport z wizyt studialnych (100% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Klaudia Buch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)