Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum II (enologiczne - winiarnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PEW.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum II (enologiczne - winiarnia)
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - obowiązkowy

Pełny opis:

Technika procesu produkcyjnego wina: metody tradycyjne i współczesne. Winifikacja win białych, czerwonych i różowych. Przygotowanie owoców do przerobu, odszypułkowanie i rozdrobnienie, winogron, metody tłoczenia, frakcje tłoczenia.

Przygotowanie moszczu: siarkowanie miazgi, sedymentacja, szaptalizacja moszczu, odkwaszanie moszczu. Rodzaje drożdży winiarskich.Przygotowanie drożdży i pożywki. Zaszczepienie nastawu drożdżami. Maceracja w miazdze. Stosowanie enzymów. Maceracja węglowa. Fermentacja alkoholowa.Fermentacja jabłkowo-mlekowa.

Pielęgnacja młodego wina. Przygotowanie sprzętu, zbiorników i urządzeń (zbiorników, pomp,filtrów). Obciąg wina znad osadu drożdżowego, ochrona przed oksydacją. Siarkowanie. Klarowanie. Stabilizacja białkowa wina. Stabilizacja winianowa wina. Filtrowanie wina

Rozlew wina do butelek. Przygotowanie wina do rozlewu. Przygotowanie urządzeń do rozlewu Przygotowanie butelek – mycie i dezynfekcja. Nowoczesne techniki rozlewu wina do butelekKorkowanie – rodzaje korków i korkownic.

Samodzielne wytworzenie wina białego i czerwonego, a następnie poddanie go ocenie i analizie sensorycznej i laboratoryjnej

Literatura:

Podstawowa

Myśliwiec R. 2006. Winorośl i wino. PWRiL, Warszawa

Uzupełniająca

Metodyki OIV

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

ścisłego przestrzegania norm jakościowych w produkcji

techniki przygotowania owoców, maceracji, winifikacji

zna materiały, enzymy i urządzenia wymagane do pzremysłowej produkcji wina

procesy wpływające na stabilność wina, zna techniki ograniczające ryzyko produkcji

wpływ różnorakich czynników i technik mających wpływ na jakośc wina

Umiejętnosci - potrafi:

samodzielnie wykonać różne wina na skalę przemysłową

ocenić jakość wina i umiejętnie dobrać środki mające na celu poprawę/zachowanie jego wysokiej jakości

analizować i interpretować wyniki analizy sensorycznej wina

zaprojektować wyposażenie winiarni

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

wspólpracy w ramach małego zespołu

ścisłego przestrzegania norm jakościowych w produkcji

Metody i kryteria oceniania:

obecności, pokaz umiejętności (100% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Adam Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Klaudia Buch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Banach, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Przemysław Banach, Adam Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)