Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.PBR.SI.OOTXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych

podstawowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Pełny opis:

Krótki rys rozwoju botaniki - podstawy doskonalenia metod identyfikacji i oceny materiału roślinnego

Organografia: pęd, korzeń, systemy korzeniowe, trwałość i formy wzrostu roślin

Struktury komórkowe o znaczeniu diagnostycznym, roślinne substancje gromadzone w formie substancji zapasowych. Elementy histologii.

Nomenklatura taksonów w zależności od rangi systematycznej. Podstawy taksonomii roślin i metody badań taksonomicznych

Ogólne tendencje ewolucyjne w obrębie plechowów i organowców, ich systematyka, rozmnażanie oraz biologia rozwoju. Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i przyporządkowanie ich do taksonów flory jesiennej, charaktyrystyka rodzin botanicznych do których należą oznaczane gatunki.

Obserwacje mikroskopowe na poziomie komórkowym, identyfikacja strunktur o znaczeniu diagnostycznym.

Obserwacje mikroskopowe preparatów anatomicznych różnych, typowych organów roślinnych, identyfikacja tkanek.

Układ sekrecyjny

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Przegląd głównych przedstawicieli taksonów roslin od Schizophyta po Magnoliophytinae

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zajęcia terenowe - poznawanie roślin w środowisku naturalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na rosliny chronione, rzadkie i zagrożone

Literatura:

Broda B. 2012.Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL

Szwejkowska A., Szwejkowski J. 2003. (i wznowienia). Botanika t. I Morfologia, t. II Systematyka . PWN Warszawa

Praca znbiorowa pod redakcją E. Pojnara. Skrypt Botanika: teoria i ćwiczenia. Wyd. AR Kraków

Broda B., Mowszowicz J. 1972. Systematyka roslin leczniczych. PZWL

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.1995 ( i wznowienia). Botanika. PWN. Warszawa

Cerbat J. 2007. Atlas anatomii roślin. Wyd. UR we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

Budowę roślin oraz opisuje je stosując poprawną terminologię i nomenklaturę

Różnorodność morfologiczną i anatomiczną w obrębie roślin różnych rang

Ogólne zasady i metody rozmnażania roślin na stanowiskach naturalnych

Pojęcia stosowane w taksonomii roślin

Zasadę klasyfikowania roślin do poszczególnych taksonów

Budowę komórek i tkanek o istotnym znaczeniu diagnostycznym

Rolę roślin, w tym gatunków o walorach farmakopealnych, w środowisku

umiejętności- potrafi

Posługiwać się poprawną terminologią oraz nomenklaturą botaniczną

Identyfikować, na podstawie budowy morfologicznej i anatomicznej grupy roślin najwazniejsze z punktu widzenia studiowanego kierunku

Korzystać z przewodników do oznaczania roślin

Ocenić na podstawie budowy morfologiczno-anatomicznej przynależność roślin do określonych taksonów

Praktycznie wykorzystać materiał roślinny z zasobów środowiska i poprawnie określić sposób jego rozmnażania

Kompetencje społeczne - jest gotów do

Kreatywnej współpracy w niewielkim zespole

Przewidywania konsekwencji pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest średnia arytmetyczną liczoną z ocen uzyskanych z ćwiczeń i egzaminu (50% udziału w ocenie końcowej)

sprawdzian wiedzy i umiejętności (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Piotr Stolarczyk, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.