Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.GRL.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby lecznicze
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z leczniczymi i dietetycznymi właściwościami grzybów. Wartość odżywcza i lecznicza grzybów, możliwość wykorzystania grzybów w zapobieganiu i terapii chorób. Przedstawienie leczniczych i toksycznych właściwości gatunków krajowych i egzotycznych.

Pełny opis:

Grzyby owocnikowe w kulturze i kulinariach, omówienie kryteriów rozróżniania gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących, zatrucia grzybami

Grzyby w lecznictwie ludowym

Skład chemiczny i wartość odżywcza grzybów

Grzyby lecznicze (m.in. lakownica lśniąca, hubiak pospolity, twardnik japoński, żagwica listkowata , kordyceps chiński, łuskwiak nameko i inne), charakterystyka gatunków, substancje aktywne, wskazania, dawki, dostępne preparaty, leki i suplementy diety

Grzyby o właściwościach psychoaktywnych

Analiza laboratoryjna wybranych składników farmakologicznie czynnych grzybów leczniczych, w tym bioaktywnych białek, polisacharydów, terpenoidów i innych.

Literatura:

Jaki to grzyb - Gminder A., Bohning T. Świat Książki Warszawa 2009

Grzyby i ludzie - Grzywnowicz K. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Warszawa 2002

Grzyby w kulturze ludowej - Marczuk M. Alta 2 Wrocław 2003

Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych - Muszyńska B. Wydawnictwo ZOZ Ośrodka Umea Shinoda-Kuracejo 2012

Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych - Siwulski M., Sobieralski K. Wyd. Kurpisz S.A. poznań 2004

Oryginalne publikacje naukowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna specyfikę wykorzystania grzybów leczniczych u ujęciu historycznym i społeczno-geograficznym

Wymienia gatunki grzybów leczniczych i substancje biologicznie w nich zawarte

Charakteryzuje zastosowanie grzybów w leczeniu i profilaktyce

Umiejętności

Zna metody analityczne pozwalające na oznaczenie ilościowe i jakościowe podstawowych substancji bioaktywnych grzybów leczniczych

nalizuje informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie i perspektywy wykorzystania grzybów w leczeniu i profilaktyce chorób

Potrafi skutecznie pracować samodzielnie oraz w grupie

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)