Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.DKK.SM.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych

kierunkowy-obowiązkowy

Pełny opis:

Wykłady:

Rodzaje koron ozdobnych(palmety, okna, forma łukowa, forma „U”) oraz etapy ich formowania. Przydatność różnych gatunków drzew owocowych w kształtowaniu koron ozdobnych

Materiały, narzędzia oraz technika ich stosowania w kształtowaniu oraz pielęgnacji drzew. Wpływ intensywności cięcia oraz terminu zabiegu na wzrost drzew oraz ich zdrowotność. Metody ograniczania siły wzrostu drzew oraz precyzyjne systemy cięcia drzew (nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, cięcie na krótkopędy)

Zasady kształtowania i pielęgnacji starych koron drzew owocowych. Technika cięcia konarów, zabezpieczanie ran po cięciu, leczenie ran

Ćwiczenia:

Sadzenie, rozpinanie konstrukcji i cięcie koron ozdobnych drzew owocowych. Formowanie koron ozdobnych w kolejnych latach prowadzenia drzewa. Pielęgnacja koron ukształtowanych, cięcie koron oraz i – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej

Prezentacja przeprowadzonych prac oraz uzyskanych efektów. Praktyczne metody ograniczania siły wzrostu drzew – nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, nacinanie kory. Przygotowanie preparatu i zabezpieczanie ran po cięciu. Leczenie ran zgorzelinowych oraz raków na pniach i konarach drzew. Analiza kształtu koron starych drzew owocowych, planowanie systemu cięć obniżających korony – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej

Zapoznanie się ze specjalistycznymi narzędziami do chirurgii drzew (sekatory i pilarki na wysięgniku). Obniżanie i pielęgnacja koron starych drzew owocowych. Pomiary dziko rosnących drzew owocowych pod kątem zgłoszenia ich jako pomnika przyrody – zajęcia w SD w Garlicy Murowanej

Literatura:

Jankiewicz L.S. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN, Warszawa.

Mika A. 2012. Cięcie drzew w sadach intensywnych. Hortpress, Warszawa.

Brown G.E.,Kirkham T. 2004. The Pruning of Trees, Shrubs, and Conifers.Timber Press, Cambridge.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

ozdobne formy koron drzew owocowych oraz poszczególne etapy ich formowania; wpływ zabiegów pielęgnacyjnych i formujących (termin i rodzaj cięcia, nacinanie pni i konarów, obrączkowanie, stymulowanie wyrastania pędów) na fizjologię i wzrost drzewa owocowego; budowę i funkcjonowanie elementów korony drzewa.

ogólne aspekty sposobów modyfikowania siły wzrostu drzewa w celu uzyskania planowanych efektów ozdobnych

profesjonalne narzędzia ogrodnicze oraz metody ich używania w celu precyzyjnego formowania ozdobnych form koron drzew owocowych; metody oraz materiały niezbędne w chirurgii drzew owocowych

Umiejętności -potrafi:

zidentyfikować i zanalizować zjawiska wpływające na wzrost i zdrowotność koron drzew owocowych

modelować korony drzew owocowych z wykorzystaniem optymalnych technik i narzędzi

wykonać szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew owocowych

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

pracy w grupie i kierowania małym zespołem

Metody i kryteria oceniania:

raport-sprawozdanie (case study) – 50% udziału w ocenie końcowej

demonstracja umiejętności praktycznych (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski
Prowadzący grup: Marek Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski
Prowadzący grup: Marek Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błaszczyk, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Jan Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błaszczyk, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Jan Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)