Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BOT.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnorodnością form morfologicznych i anatomicznych roślin, organografią, trwałością, inwazyjnością oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami klasyfikacji świata roślinnego i podstawami taksonomii. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako żywego, złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu, zależnie od warunków środowiska elastycznego (odwracalnego) lub plastycznego (nieodwracalnego). Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy, oceniać wytrzymałość i przydatność do różnych warunków środowiska antropogenicznego a korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Pozna więc botaniczne podstawy umożliwiające dalsze kształcenie – zgodne z sylwetką absolwenta

Pełny opis:

Krótki rys historyczny rozwoju nauk botanicznych. Zarys morfogenezy roślin wyższych. organografia, trwałość roślin, formy wzrostu

Poziomy organizacji i szlaki rozwojowe w roślinie

Podstawy histogenezy, klasyfikacja i charakterystyka tkanek

Klasyfikacja układów tkankowych wg kryteriów morfologiczno-porównawczych i rozwojowych

Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin flory jesiennej i przyporządkowywanie do taksonów

Obserwacje mikroskopowe na poziomie organellowo – komórkowym

Obserwacje mikroskopowe preparatów anatomicznych różnych rodzajów organów roślinnych

Budowa anatomiczna organów zmodyfikowanych w związku z pełnieniem określonych funkcji (np. liście kseromorficzne, słupek i pręcik)

Literatura:

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia oraz t. II. Systematyka. PWN Warszawa

PAŁCZYŃSKI A., PODBIELKOWSKI Z., POLAKOWSKI B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

HEJNOWICZ Z.,2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa

Praca zbiorowa pod red. POJNARA E., 1980-1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

SZAFER W., KULCZYŃSKI S., PAWŁOWSKI B. 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje, stosując poprawną nomenklaturę botaniczną, budowę roślin

Wyjaśnia różnorodność anatomiczną i morfologiczną w obrębie różnych taksonów w zależności od sezonów wegetacyjnych

Opisuje ogólne zasady i metody rozmnażania roślin

Definiuje ogólne pojęcia stosowane w taksonomii roślin

Kwalifikuje rośliny do podstawowych taksonów

Charakteryzuje cechy budowy roślin charakterystyczne dla różnych środowisk

Znajduje zastosowanie roślin w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym

Odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości – zgodnie z kierunkiem studiów

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, grupy roślin

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin

Porównuje poziom organizacji morfologiczno-anatomicznej roślin w różnych warunkach siedliskowych i sezonach wegetacji

Ocenia możliwość zastosowania praktycznego różnych sposobów rozmnażania roślin i wykorzystania ich w planowanej przestrzeni

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym naturalnym i antropogenicznym

Przewiduje stan ewentualnego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Katarzyna Kępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Barbara Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.