Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychologii i komunikacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.H7.PSIKS.SI.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychologii i komunikacji społecznej
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 7, przedmioty humanistyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Psychologia społeczna zajmuje się naukowym badaniem sposobu, w jaki ludzkie myśli, uczucia i zachowania ulegają wpływom innych ludzi. Szczególny nacisk położony zostaje na sferę komunikacyjną w stosunkach społecznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

Przedmiot, zakres i metody psychologii społecznej

Poziomy komunikowania społecznego: interpersonalny, grupowy, międzygrupowy, interinstytucjonalny, medialny.

Style komunikowania. Kody komunikacyjne.

Zasady skutecznej ekspresji.

Komunikaty niedosłowne: presupozycje.

Relacje między wypowiedziami: sprzeczność, wykluczenie i wynikanie.

Zawartość informacyjna komunikatu. Wartość informacyjna komunikatu.

Elementy teorii pytań: pytanie jako żądanie informacji.

Podstawy argumentacji.

Podstawy negocjacji - zawieranie kompromisów.

Wybrane przykłady mechanizmów manipulacyjnych i perswazyjnych.

Podstawy analizy transakcyjnej.

Komunikowanie w rodzinach i małych grupach.

Komunikowanie międzygrupowe i medialne.

Organizacja prezentacji i wywiadów.

Literatura:

1. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się

2. Tokarz M., Perswazja, manipulacja, informacja

3. Zwoliński A., Słowo w relacjach społecznych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia i charakteryzuje mechanizmy perswazyjne i manipulacyjne w wypowiedziach.

Rozpoznaje zawartość i wartość informacyjną wypowiedzi. Wskazuje wypowiedzi puste informacyjnie.

Charakteryzuje style i sposoby komunikowania interpersonalnego i grupowego.

Ropoznaje wypowiedzi błędne i nieskuteczne. Dobiera środki językowe adekwatne do jego potrzeb.

Kompetencje społeczne:

Dbałość o odpowiednią formę wypowiedzi w relacjach społecznych.

Świadomość mechanizmów manipulacyjnych i perswazyjnych stosowanych w procesie komunikacji.

Zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o uzyskane informacje.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - sprawdzian wiedzy, rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, ocena zaangażowania w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Trzcieniecka-Schneider
Prowadzący grup: Irena Trzcieniecka-Schneider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Trzcieniecka-Schneider
Prowadzący grup: Irena Trzcieniecka-Schneider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.