Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.H7.DZI.NI.LLSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

"Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Interpretacja dziedzictwa.

Dziedzictwo Małopolski - dr Henryk Jordan, prof. Władysław Szafer

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat - dr Mieczysław Orłowicz, Stanisław Vincenz

Kultura a natura - Jan Gwalbert Pawlikowski. Tatry i Podhale

Puszcza Białowieska - obiekt UNESCO

Dziedzictwo w lasach - Hr. Adam Stadnicki, Adam Loret"

Literatura:

"1. Tilden F. 2019. Interpretacja dziedzictwa. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań.

2. Pawlikowski J.G. Kultura a natura, 2013. Reprint, TPN.

3. Orłowicz M. 1919. Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku. Lwów

4. Kowalik T. 2009. Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu. Mieczysław Orłowicz 1881-1959. Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa.

5. Ołdakowska-Kuflowa M. 2006. Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia. Towarzystwo naukowe KUL, Lublin.

6. Kossak S. 2016. Saga Puszczy Białwieskiej. Marginesy, Warszawa.

7. Grzywacz A. 2010. Adam Loret. Wyadawnictwo PTL, Warszawa."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

DP_1_W01 posiada ogólną wiedzę na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, historii ochrony przyrody i leśnictwa w Polsce, zna jej wybitnych trówców oraz obiekty - najcenniejsze składniki krajobrazu Polski. LES1_W18 RL

DP_2_W02 ma podstawową wiedzę w zakresie kształtowania funkcji i wpływu natury na jakość życia człowieka. LES1_W18 RL

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

DP_1_U01 potrafi waloryzować krajobraz przyrodniczy i kulturowy, ocenić środowiskowe i społeczne konsekwencje działań związanych z różnymi działami gospodarki LES1_U17 RL

DP_2_U02 potrafi przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

DP_1_KO1 ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, aktualizacji wiedzy i samodoskonalenia w obranej dziedzinie LES1_K01 RL

DP_2_KO2 ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i jakość życia człowieka LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania w dyskusji, wykonanie końcowej pracy projektowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.