Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vademecum of Soil Science and Geology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.F7sa.VAD.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Vademecum of Soil Science and Geology
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Wykłady 9 godz.

Tematyka zajęć Vademecum of soil science and geology, intoduction, estimate your English, Departments of Soil Science in Poland and around the world, the impact factor, the English language in forestry. Soil genesis. Five factors of soil formation: parent material, climate, living organisms, topography, time. Podsols- determination according to WRB. Basics of geology. Definitions. Geological timescale. Rocks: ignious, sedimentary. Geomorphology: glaciers, volcanoes, remnants. Geology in Egypt. Enviromental soil chemistry. History. Definitions. Soil constituents: clay minerals, organic matter. Ion exchange. Soil pH: the importance, definition, measurement. Forest soils. Latest researches. Experimental fields. Testing the aluminium toxicity hypothesis. How to read and understand the scientific publications. Soil fertility and plant nutrition. Function of soil organic matter and main nutrients. Symptoms of mineral elements deficiency. Difficult translation: a specific of forest management vocabulary. The final lecture: tips and advices. Scholarships. Searching for calls. Application. Preparing of the project. Seeking the partners. Studying abroad.

Literatura:

Podstawowa

"1. Concise Oxford Dictionary

2. Kloc E. Thematic Forest Dictionary, Warszawa, 2015, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

3. Kloc E. English in Forestry, Warszawa, 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych"

Uzupełniająca

Publikacje w języku angielskim

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_VAD_W1 Objaśnia, używając języka angielskiego, znaczenie podstawowych terminów gleboznawczych i geologicznych, procedur analitycznych i form idiomatycznych w języku angielskim LES1_W05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_VAD_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu LES1_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (obecności na 6 zajęciach oraz przygotowanie opracowania w języku angielskim na ocenę 3,0, omówienie opracowania w języku angielskim na wyższe oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)