Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Meteorologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.046.NI.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia stosowana
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat szeroko pojętej meteorologii i klimatologii oraz z wpływem warunków meteorologicznych i klimatycznych na warunki życia człowieka. Kurs ma dać umiejętności rozpoznawania, pomiaru i opisu podstawowych elementów i wskaźników biometeorologicznych i bioklimatycznych różnych obszarów życia, pracy i odpoczynku człowieka, a także umiejętność oceny oraz możliwości zmian i poprawy warunków biometeorologicznych i bioklimatycznych.

Pełny opis:

wykład:

Meteorologia i jej zastosowanie. Inżynieria meteorologiczna, Meteorologia gospodarcza, Meteorologia i klimatologia medyczna, Meteorologia w ochronie środowiska, Bioklimatologia. Meteorologiczne sposoby ochrony powietrza. Mezoklimat miasta. Budowle i klimat. Klimat terenów zielonych. Metody polepszania klimatu w obrębie miasta, osiedla i budynków. Klimaty terenów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych: Klimat lasów i zadrzewień. Klimat równin. Klimat morski i wybrzeży. Klimat wód śródlądowych. Klimat gór średnich. Klimat wysokogórski. Klimat terenów rekreacyjnych i uzdrowiskowych. Wpływ pogody na zdrowie i samopoczucie człowieka. Klimatyczne uwarunkowania filogenezy rodzaju ludzkiego.

Ćwiczenia kameralne

Pomiary i obliczenia wskaźników bioklimatycznych oraz ocena komfortu pomieszczeń zamkniętych w okresie letnim. Pomiary i obliczenia wskaźników bioklimatycznych oraz ocena komfortu pomieszczeń zamkniętych w okresie zimowym. Ocena jakości powietrza miejskiego w okresie zimowym przy różnych typach pogody. Ocena jakości powietrza miejskiego w okresie letnim przy różnych typach pogody. Jakość powietrza. Naturalne składniki powietrza. Antropogeniczne zanieczyszczenie powietrza.

Literatura:

Flemming G. 1983. Klimat-środowisko-człowiek. PWRiL, Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B. 1997. Bioklimatologia człowieka. IGiPZ, PAN, Monografie 1.

Matuszko D. 2007. Klimat Krakowa w XX wieku. IGiGP UJ, Kraków.

Schoenwiese CD. 1997. Klimat i człowiek. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Trojan P. Bioklimatologia ekologiczna. PWN, Warszawa.

Grabowski. A. 2008. Ogrody i parki dawnego Krakowa. Wyd. Jagiellonia, Kraków.

Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B. 1989. Bioklimat Krakowa. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 73:7-57.

Bokwa A. 2010. Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa. IGiGP, UJ, Kraków.

Efekty uczenia się:

absolwent:

ma wiedzę z powiązania meteorologii z innymi dyscyplinami naukowymi dające podstawy teoretyczne do formułowania i rozwiązywania problemów badawczych i stosowania wiedzy przyrodniczej w praktyce gospodarczej.

umiejętności absolwenta:

potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie meteorologii i nauk pokrewnych

potrafi w zakresie nauk leśnych samodzielnie: planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

potrafi przekazywać wiedzę i prowadzić merytoryczną dyskusję ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy związane z meteorologią i ochroną przyrody oraz ochroną środowiska przyrodniczego.

kompetencje społeczne:

jest gotów do krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy

jest gotów do krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz do przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

wykład: Egzamin ustny (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 30%.

ćwiczenia: Sprawdzian wiedzy, pytania otwarte (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia terenowe: Demonstracja umiejętności praktycznych, (minimum 60% wymaganej wiedzy w celu uzyskania oceny 3,0) udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.