Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring i ochrona różnorodności biotycznej lasów (ang)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.039.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring i ochrona różnorodności biotycznej lasów (ang)
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

1. The concept of biodiversity

2. Gradients of species richness

3. Forest biodiversity

4. Human influence on forest diversity

5. Measurement of biodiversity (forest biodiversity indicators)

6. Sampling design and data collection in biodiversity monitoring.

7. Analysis and interpretation of natural forest biodiversity data

8. Maintaining forest biodiversity

9. Analysis and interpretation of managed forest biodiversity data. Stand management to maintainbiodiversity

10. Targets for forest biodiversity conservation

11. Biodiversity in a natural forest.

12. Biodiversity in a managedforest

13. Biodiversity in a secondary forest

Pełny opis:

1. The concept of biodiversity

2. Gradients of species richness

3. Forest biodiversity

4. Human influence on forest diversity

5. Measurement of biodiversity (forest biodiversity indicators)

6. Sampling design and data collection in biodiversity monitoring.

7. Analysis and interpretation of natural forest biodiversity data

8. Maintaining forest biodiversity

9. Analysis and interpretation of managed forest biodiversity data. Stand management to maintainbiodiversity

10. Targets for forest biodiversity conservation

11. Biodiversity in a natural forest.

12. Biodiversity in a managedforest

13. Biodiversity in a secondary forest

Literatura:

1. Angelstam, P., Dönz-Breuss, M., Roberge, J.-M. 2004. Targets and tools for the maintenance of forest biodiversity. EcologicalBulletins 51: 11–24.

2. Begon, M., Townsend, C.R., Harper J.L. 2005. Ecology: From Individuals to Ecosystems. Fourth Edition. Blackwell Science, Inc., Oxford, UK.

3. Krebs, C.J. 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Fifth Edition. Benjamin Cummings, San Francisco, CA.

4. Magurran, A. 2004. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing, Malden, MA.

5. Pullin A. S. 2002. Conservation Biology. Cambridge University Press Cambridge, UK

6. Rosenzweig, M.L. 2001. The four questions: What does the introduction of exotic species do to diversity? Evol. Ecol. Research 3: 361-367.

7. Rosenzweig, M.L. 2003. Win-win ecology: How the Earth's species can survive in the midst of human enterprise. New York: Oxford University Press.

8. Rosenzweig, M.L. 2003. Reconciliation ecology and the future of species diversity. Oryx 37: 194-205.

9. Townsend, C. R., Begon, M., Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology. Third Edition. Blackwell Publishing, Malden, MA

1. Jordan III, W.R., Gilpin, M.E., Aber, J.D. 1987. Restoration ecology: a synthetic approach to ecological research. Cambridge University Press, Cambridge

2. Huston, M. A. 1994. Biological Diversity: The Coexistence of Species on Changing Landscapes. Cambridge University Press, UK

3. Kimmins J.P., 1997. Forest Ecology. A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, Upper Saddle River,

4. Perry, D.A. 1994. Forest Ecosystems. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.

Efekty uczenia się:

Zna bogactwo gatunkowe różnych grup organizmów: dynamikę, wzorce przestrzenne, gradienty

Zna i rozumie znaczenie stosowanych wskaźników

Potrafi opisać procesy, które mogą wpływać negatywnie na bioróżnorodność; a także zwalidować efektywność działań z zakresu ochrony przyrody w celu ochrony bioróżnorodności.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Posiada umiejętność wyszukania, analizy i interpretacji informacji dotyczących bioróżnorodności.

Potrafi zaprojektować badania wchodzące w zakres monitoringu środowiska w celu wykrycia/lub oceny zagrożenia bioróżnorodności.

Umie interpretować przepisy legislacyjne obowiązujące w Polsce i w UE w zakresie ochrony przyrody i ochrony bioróżnorodności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i potrafi zarządzać zespołem dobierając odpowiednio role do kompetencji osobowych poszczególnych członków zespołu

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest przedstawienie sprawozdań z ćwiczeń terenowych oraz napisanie krótkiego eseju na wybrany temat z proponowanego zakresu zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Anna Gazda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.