Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieryjne zagospodarowanie zbiorowisk roślinnych na terenach zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.031.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieryjne zagospodarowanie zbiorowisk roślinnych na terenach zurbanizowanych
Jednostka: Zakład Inżynierii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Tematyka elektywu składa się z 3 części.

W pierwszej omówione zostaną podstawowe technologie zabezpieczania drzew i ich systemów korzeniowych w czasie procesów inwestycyjnych. Omówione zostanie niezbędne wyposażenie, rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania kompensacyjne.

Część druga dotyczy podnoszenia bioróżnorodności zieleni miejskiej. Omówione zostaną zabiegi hydrotechniczne i techniczne zwiększające ilość fauny i flory jaka mogłaby rozwijać się na terenach zurbanizowanych.

Trzeci blok tematyczny dotyczy oddziaływania zanieczyszczeń miejskich (PM, WWA, metale) na rośliny i gleby. Przedstawione zostaną charakterystyki gatunków drzew wraz z ich możliwościami zatrzymywania zanieczyszczeń oraz stopień zanieczyszczenia gleb na przykładzie aglomeracji Krakowa.Każde ćwiczenie będzie się opierało na wykonaniu praktycznego przykładu omawianego sposobu postępowania inżynierskiego na różnych etapach procesu inwestycyjnego lub obliczeń wpływu zanieczyszczeń na drzewa.

Pełny opis:

"Tematyka elektywu składa się z 3 części.

W pierwszej omówione zostaną podstawowe technologie zabezpieczania drzew i ich systemów korzeniowych w czasie procesów inwestycyjnych. Omówione zostanie niezbędne wyposażenie, rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania kompensacyjne.

Część druga dotyczy podnoszenia bioróżnorodności zieleni miejskiej. Omówione zostaną zabiegi hydrotechniczne i techniczne zwiększające ilość fauny i flory jaka mogłaby rozwijać się na terenach zurbanizowanych.

Trzeci blok tematyczny dotyczy oddziaływania zanieczyszczeń miejskich (PM, WWA, metale) na rośliny i gleby. Przedstawione zostaną charakterystyki gatunków drzew wraz z ich możliwościami zatrzymywania zanieczyszczeń oraz stopień zanieczyszczenia gleb na przykładzie aglomeracji Krakowa.Każde ćwiczenie będzie się opierało na wykonaniu praktycznego przykładu omawianego sposobu postępowania inżynierskiego na różnych etapach procesu inwestycyjnego lub obliczeń wpływu zanieczyszczeń na drzewa.Ćwiczenia będą formą prezentacji kompleksowego opracowania warunków przyrodniczych określonego terenu. Opracowania takie stanowią bowiem coraz częściej efekt współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny przyrodnicze.

Integralną częścią wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie zurbanizowanym. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew ich możliwości mitygacyjnych i oddziaływania na środowisko.

Głównym efektem nauczania tego przedmiotu jest ułatwienie studentom - przyszłym specjalistom w różnych dziedzinach - współpracy interdyscyplinarnej, gdyż wyraźnie nasila się tendencja do analizy poszczególnych komponentów na tle pozostałych składowych przyrody, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań również w terenach zurbanizowanych.

Dodatkowym efektem jest umiejętność przeniesienia wiedzy dotyczącej podnoszenia bioróżnorodności i wymagań hodowlanych drzew i krzewów do zastosowania w terenie zurbanizowanym.

"

Literatura:

"1. Ziemiańska, M., Dworniczak, Ł., 2012. Ochrona istniejących zadrzewień w procesie inwestycyjnym. W: Tyszko- Chmielowiec, P., Witkoś, K., red., Aleje podręcznik użytkownika, Wrocław: Wydawnictwo FER

2. Pietrzak M., Syntezy krajobrazowe - założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 1998.

3. Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe PWN, 2006

4. Suchocka, M., 2009. System korzeniowy drzew w warunkach miejskich. Aura — Ochrona Środowiska, 11, s. 15–17

5. Suchocka, M., 2010. Metoda oceny wpływu uszkodzeń mechanicznych powodowanych przez prace budowlane na kondycję drzew. W: Szulczewska, B., Szumański, M., red., Metoda Architektury Krajobrazu, Wydawnictwo Wieś Jutra.

6. Suchocka, M., 2011. Wpływ zmiany warunków siedliskowych na stan drzewostanu na terenach inwestycji. Człowiek i Środowisko, 35(1–2), s. 73–91.

7. Szczepanowska, H.B., 2001. Drzewa w mieście, Warszawa: Hortpress.

8. Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R., 2002: Metoda badania wpływu wód opadowych na właściwości gleb leśnych, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3/02, KTN, Kielce: 45–51.

9. Krutul, D., Zielenkiewicz, T., Radomski, A., Zawadzki, J., Drożdżek, M., Antczak, A., 2010: Influence of urban environment originated heavy metals pollution on the content of extractives, cellulose and lignin in the oak wood. Forestry and Wood Technol. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. 71: 410-416.

10. European Environment Agency (EEA). 2007. Air pollution in Europe 1990–2004. Copenhagen: Office for Official Publications of the European Communities.

11. Sæbø A, Popek R, Nawrot B, Hanslin HM, Gawrońska H, Gawroński SW. 2012. Plant species differences in particulate matter accumulation on leaf surfaces. Sci Total Environ 427–428:347–35.

12. Popek R, Gawro´nska H, Sæbø A, Wrochna M, Gawro´nski SW. 2013. Particulate matter on foliage of 13 woody species: Deposition on surfaces and phytostabilisation in waxes – a 3-year study. Int J. Phytorem 15(3):245–256.

"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Anna Klamerus-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klamerus-Iwan
Prowadzący grup: Anna Klamerus-Iwan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.