Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleby zbiorowisk roślinnych objętych siecią Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.023.NM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleby zbiorowisk roślinnych objętych siecią Natura 2000
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami bytowania zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Natura 2000 w Polsce. Cele tworzenia obszarów i przedmiot ochrony. Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Lasy bukowe na niżu i w górach.

Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, grądy, bory i lasy bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

Charakterystyka siedlisk zespołów leśnych chronionych na obszarach Natura 2000. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, ciepłolubne dąbrowy.

Tematyka ćwiczeń, które odbędą się w Centrum Edukacji Gleboznawczej

1. Warunki glebowe leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000.

2. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Lasy bukowe na niżu i w górach.

3. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, grądy, bory i lasy bagienne oraz brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

4. Rozpoznawanie leśnych siedlisk zespołów leśnych chronionych w ramach Programu Natura 2000. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, ciepłolubne dąbrowy.

Literatura:

1.Aktualna wersja Ustawy o ochronie przyrody (2004)

2.Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.

3.Matuszkiewicz W. Zespoły roślinne Polski. PWN. Warszawa

4.Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa

5.Mroza W. 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.

6.Rutkowski P. 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.

7.Witkowska-Żuk. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico

Efekty uczenia się:

Znajomość warunków glebowych zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: Ewa Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Błońska
Prowadzący grup: Ewa Błońska, Jarosław Lasota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.