Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.020.NM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych
Jednostka: Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę o właściwościach odżywczych i leczniczych grzybów. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw technologii uprawy grzybów w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

1.Wybrane zagadnienia z biologii i ekologii grzybów. Skład chemiczny grzybów i ich wartość odżywcza. Metabolity wtórne grzybów. Właściwości lecznicze grzybów. Wykorzystanie grzybów w przemyśle farmaceutycznym.

2.Grzyby w medycynie "tradycyjnej". Prawo regulujące obrót grzybami w Polsce. Charakterystyka najczęściej uprawianych grzybów jadalnych i leczniczych w Polsce, w Europie i na świecie.

3.Ogólne zasady uprawy grzybów. Towarowa i amatorska uprawa boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus).

4.Uprawa pieczarki (Agaricus bisporus): historia, stan obecny - uprawa towarowa, uprawa amatorska.

5.Uprawa twardziaka jadalanego shiitake (Lentinula edodes): historia, stan obecny - uprawa towarowa, uprawa amatorska.

6.Uprawa innych grzybów jadalnych: łuskwiak nameko (Pholiota nameko), pochwiak wielkopochwowy (Volvariella volvacea), trzęsak morszczynowaty (Tremella fuciformis), uszaki (Auricularia spp.), zimówka aksamitnotrzonowa (Flammulina velutipes), soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) i in. Podsumowanie.

7. Lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum): charalterystyka gatunku, właściwości lecznicze, historia uprawy, współczesne technologie uprawy.

Literatura:

Gapiński M. 2001. Boczniak. PWRiL, Warszawa; Siwulski M., Czerwińska-Nowak A., Sobieralski K. 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shiitake. PWRiL, Warszawa; Szudyga K. 2005. Uprawa pieczarki. Hortpress, Warszawa; Ziombra M. 2005. Boczniak. Hortpress, Warszawa; Sakson N. 2008. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, Poznań; Siwulski M., Sobieralski K. [red.] 2011. Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze. Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań; Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wydawnictwo KURPISZ, Poznań; Muszyńska B. 2012. Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych. Wydawnictwo ZOZ Ośrodka UMEA SHINODA-KURACEJO, Kraków; Grzywnowicz K. 2002. Grzyby i ludzie czyli od etnomykologii do mykotechnologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin; Englbrecht J. 2008. Grzyby z własnej uprawy w domu i ogrodzie. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student ma wiedzę z zakresu biologii, ekologii i chemizmu grzybów jadalnych i leczniczych. Zna i rozumie możliwości i zakres wykorzystywania właściwości leczniczych grzybów. Zna i rozumie procesy technologiczne stosowane w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych. Ma świadomość potrzeby stałej aktualizacji swej wiedzy. Ma świadomośc odpowiedzialności za produkcję żywności odpowiedniej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy pisemnej (pisemne opracowanie wybranego zagadnienia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)